Klassekampen avslører at SOS rasisme de siste to årene har syltet ned hele 9,6 millioner i eiendom gjennom sitt eget selskap Aktivisteiendom as. Store deler av pengene er midler som skulle vært brukt til drift av lokallag.

Mangeårig hovedkasserer og daglig leder i SOS rasisme, Kjell Gunnar Larsen, hevder at lokallagene selv valgte å låne ut millionbeløpene, men Klassekampen er i besittelse av skriftlig dokumentasjon på at Larsen selv ba lokallagene om penger til eiendomsselskapet – der han er styreleder med signaturrett:

Som Klassekampen skrev tirsdag har rot i økonomien til SOS Rasisme ført til at Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har vedtatt å frata SOS Rasisme 4,6 millioner i frifondsmidler. Ytterligere tre millioner fra Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet holdes tilbake i påvente av kontroll.

Ifølge generalsekretær i LNU Tale Hungnes er støtten trukket tilbake grunnet sterk tvil om antall lokallag og antall medlemmer er korrekt, samt om bruken er gått til lokal aktivitet, slik retningslinjene for frifondsmidlene krever.

Klassekampen kan i dag avsløre at SOS Rasisme har syltet ned 9,6 millioner i eiendom gjennom selskapet Aktivisteiendom AS. To eiendommer i Oslo og Trondheim ble kjøpt før 2008. En eiendom i Bergen ble tinglyst 21. august i fjor.

Samtlige aksjer i selskapet Aktivisteiendom as eies av SOS rasisme, og organisasjonens landsstyre fungerer også som generalforsamling. Men landsstyret har hatt liten oversikt over den økonomiske situasjonen i SOS rasisme og Aktivisteiendom. Kilder sier til Klassekampen at det bare er hovedkasserer og Tjen folket-grunnlegger Kjell Gunnar Larsen som har den fulle oversikten:

Simon Oliver Ommundsen var i ett år økonomiansvarlig i Bergen SOS Rasisme, fra 2007 til begynnelsen 2009. Han har vært medlem fra 2008.

– Vi fikk nesten 200.000 kroner i frifondstøtte for 2008. Vi brukte ikke penger på noe, unntaket var Aktivisteiendom AS.

Klassekampen kjenner til at det ble bevilget 100.000 kroner dit etter oppfordring fra sentralt hold.

– Var disse 100.000 kronene frifondsmidler?

– Ja. Det samme skjedde i Trondheim, Oslo og Haugesund, sier Ommundsen.

3,28 millioner

Ifølge regnskapene til Aktivisteiendom har selskapet mottatt lån fra Oslo fylkeslag, Haugesund og Trondheim samt Oslo Øst, Lørenskog og Rogaland fylkeslag på til sammen 3,28 millioner. Disse lokallagene har mottatt store summer i frifondsmidler. Dette er også sentralt i granskingen til LNU. Dersom SOS Rasisme har brukt offentlig støtte til å investere i eiendom vil det være i strid med retningslinjene til LNU.

I går hevdet hovedkasserer Larsen at lokallagene selv valgte å låne ut penger på ubestemt tid til Aktivisteiendom as. Klassekampen sitter imidlertid på skriftlig dokumentasjon som tvert i mot viser at oppfordringen til i hvert fall lokallaget i Bergen om å overføre penger til eiendomsselskapet, kom fra Larsen selv:

Klassekampen var i går i kontakt med Kjell Gunnar Larsen vedrørende disse opplysningene. Han ønsket ikke å kommentere dette på det nåværende tidspunkt, men oppga at han jobber med en egen redegjørelse, som han ønsker å få trykket som et leserbrev.

Begge sider av bordet

«Hvorfor gir vi dere dette tilbudet? Fordi dette representerer en fordel for dere og en fordel for organisasjonen sentralt.» heter det i en e-post som trolig har gått til flere lokallag. Her argumenterer Kjell Gunnar Larsen for at lokallagene skal gi lån. I en annen e-post antyder Larsen også at dersom eiendommene ikke ville bli brukt av SOS Rasisme selv, kan lokalene leies ut. Dette bekrefter Larsen også i en brevveksling med Landsforeningen for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), den største statlige bidragsyteren til SOS Rasisme.

Retningslinjene for frifondsmidler fra LNU slår ettertrykkelig fast at bevilgede frifondsmidler skal brukes til lokal aktivitet, ikke eiendomsspekulasjon.

Kjell Gunnar Larsen sitter dessuten i en dobbeltrolle siden han både er hovedkasserer i SOS Rasisme og styreleder i Aktivisteiendom AS, med signaturrett.

Dermed har Larsen full kontroll over pengeflyten og sitter på begge sider av bordet, som rådgiver overfor lokallag og sterk interessepart i Aktivisteiendom AS.

De utlånte pengene kan ikke tilbakeføres fra eiendomsselskapet til SOS Rasisme, hvis organisasjonen f.eks. skulle få dårlig råd, skriver Klassekampen.

Tilsammen holder LNU og Fordelingsutvalget tilbake 7,6 millioner kroner fra SOS rasisme. Oslo kommune holder også tilbake den årlige støtten på 1 million kroner til den omstridte organisasjonen i påvente av den omfattende granskningen av SOS rasismes reelle medlemstall og pengebruk.

SOS rasisme og Kjell Gunnar Larsen avviser for øvrig samtlige offentlige instansers mistanker, og hevder at organisasjonen er offer for en «bakvaskelseskampanje fra høyreekstremister»:

– Høyreekstreme grupper har brukt mye tid og krefter på å bakvaske SOS Rasisme. Resultatet er altså at vi nå risikerer å miste pengestøtte vi har krav på fra Frifond, sier Larsen til Østkantavisa.

– Mener du at høyreekstreme har infiltrert Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner?

– Nei. Men de (de høyreekstreme red.anm) har sørget for å spre løgnaktige påstander om oss, dette har igjen ført til at noen plutselig vil kontrollere oss, som igjen har ført til at vi nå risikerer å miste støtte, selv om ingen finner noe ulovlig, sier han.

Også Riksrevisjonen skal i følge Dagbladet nå være involvert i saken, og følger mistankene om medlemsjuks hos SOS Rasisme nøye:

Mens ungdoms- organisasjonen har ligget i strid med Barne- og likestillingsdepartementet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har det statlige kontrollorganet jevnlig blitt oppdatert.

Etter det Dagbladet kjenner til vil Riksrevisjonen først presentere sine funn i oktober, og da for Stortinget.

Klassekampen: Her er drifts-midlene

Klassekampen: Ba om overføringer selv

Dagbladet: Riksrevisjonen følger jakten på juks i SOS rasisme

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂