Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) mistenker SOS Rasisme for medlemsjuks og krever at organisasjonen tilbakebetaler 9,7 millioner kroner i tidligere utbetalt støtte. LNU har også avslått en søknad fra SOS Rasisme om støtte på 4,5 millioner kroner i 2009.

– Vi har bedt om tilbakebetaling av støtte for 2007 og 2008 på til sammen 9,7 millioner kroner. Vi har ikke godkjent forvaltningen av 2008-midlene, sier generalsekretær Tale Hungnes i LNU til Dagbladet.


SOS Rasisme oppgir at de har over 40.000 medlemmer i Norge og over 170 lokallag. LNU mistenker at de jukser med tallene.

SOS Rasisme varsler på sin side rettssak og et krav om totalt 14,2 millioner kroner.

– Dette er et krav mot oss på et helt usaklig grunnlag, og vi kommer til å gå til rettssak, sier SOS Rasismes hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen til Dagbladet.

Det omstridte SOS Rasisme har vært under granskning siden det ble kjent at organisasjonen bruker millioner av statsstøtten de mottar på eiendomsinvesteringer. Bare i 2009 mottok organisasjonen hele 9 millioner i økonomisk støtte fra forskjellige offentlige instanser, men er nå gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av barne- og ungdomsorganisasjoner på mange år. Blant de som gransker organisasjonen er Integreringsdirektoratet og Oslo kommune. Riksrevisjonen er involvert i saken og LNU, Oslo kommune og Fordelingsutvalget holder tilsammen igjen 8,6 millioner av støtten for 2010 i påvente av granskningen

På få år skal SOS Rasisme ha hatt en eksplosiv vekst i medlemsmassen, og har som en følge av dette mottatt stadig større offentlige overføringer. Organisasjonen har mottatt nærmere 50 millioner kroner i offentlig støtte siden 2000.

Medlemstallene til SOS Rasisme angis i dag å være tre ganger så store som speiderbevegelsens, og mer enn dobbelt så store som Natur og ungdoms og Røde Kors` medlemstall til sammen. SOS rasisme hevder også å ha så mange som 270 aktive lokallag i landet.

ABC Nyheter: Krever SOS Rasisme for 9,7 millioner kroner

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂