Kommentar

Den omtridte organisasjonen SOS Rasisme står foran økonomisk ruin dersom ikke regnskapsbøkene snarest åpnes for offentlig granskning. Tre statlige etater gransker SOS Rasisme under mistanker om omfattende misbruk av offentlige støtteordninger, og den pågående striden om statens krav om innsyn i regnskapene kan koste den antirasistiske organisasjonen dyrt:

Striden med staten om innsyn i regnskapene kan koste SOS Rasisme over 11,9 millioner kroner i tapte inntekter for 2010 og krav om tilbakebetaling av penger.

I tillegg har Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) stevnet SOS Rasisme for å få tilbake 9,7 millioner kroner. De har allerede avslått en søknad på 3,2 millioner kroner.

På toppen av dette, kan organisasjonen bli nektet støtte i flere år framover.

Mistenker pengerot
Årsaken til konflikten er et krav om regnskapskontroll på bakgrunn av mistanker om medlems- og pengerot i SOS Rasisme.

Fordelingsutvalget i Barne- og likestillingsdepartementet, LNU og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) la i juni flere hundre tusen kroner på bordet for at PricewaterhouseCoopers (PwC) skulle gjøre en fullstendig gjennomgang av SOS Rasismes regnskap fra år 2008.

– SOS Rasisme har ingen problemer med å åpne sine regnskaper for nøytrale revisorer, sa hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen i SOS Rasisme til Dagbladet den gang.

Så har foreløpig ikke skjedd.

I en klage skriver advokat Geir Olsen, som representerer SOS Rasisme, at vedtaket om granskning av organisasjonen kan føre til «nærmest uopprettelige skader om iverksettelsen ikke utsettes». Klagen har imidlertid blitt blankt avvist av Fordelingsutvalget.

Fordelingsutvalget uttrykker overraskelse over at det tar så lang tid for statlige tilsynsmyndigheter å få tilgang til SOS Rasismes regnskap:

– Som det fremkommer av regelverket for tildeling har vi lovhjemmel til å be om den dokumentasjon som vi har etterspurt. Det er uvanlig at noen nekter oss tilgang til dokumentasjon, slik SOS Rasisme foreløpig gjør, sier leder Ingrid Bergum i Fordelingsutvalget til Dagbladet.

– Konsekvensen er at det ikke blir utbetalt støtte i år, og at tidligere mottatt støtte kan bli krevd tilbakebetalt. Vi mener SOS Rasisme heller ikke tidligere har svart på eller oversendt all den dokumentasjonen vi har bedt om, sier Bergum.

SOS Rasisme har de siste årene fått over 40 millioner kroner i offentlige støtte.

– Dårlig begrunnet
Om SOS Rasisme ikke åpner regnskapet for tilsyn, kan millionkravene knekke organisasjonen fullstendig.

SOS Rasisme hevder på sin side at regnskapene fortsatt ikke er åpnet fordi Fordelingsutvalget skal ha fattet et «vedtak som ikke er begrunnet godt nok etter loven». I den nå avviste klagen til Fordelingsutvalget klager organisasjonen også på at tilsynet ønsker å innkalle daglig leder og hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen til samtaler:

– Det bestemmes her det skal foretas intervjuer med daglig leder i SOS Rasisme og eventuelt andre personer med kjennskap til regnskapsføringen, dersom det er nødvendig. Å eventuelt samtykke til dette hører inn under det foreningsrettslige selvstyre, skriver SOS Rasismes husadvokat i den avviste klagen.

Blått lys for støtte
Fordelingsutvalget kan ikke uttale seg om framtidige tildelinger, men legger ikke skjul på at det brenner et blått lys for all offentlig støtte om kvitteringer og dokumenter ikke kommer på bordet – og det raskt.

– SOS Rasisme benytter seg av rettigheter de mener å ha, selv om vi er av en helt annen oppfatning, sier Bergum.

Tidligere i år ble det kjent at det statlige Fordelingsutvalget og Oslo kommune vurderer å politianmelde den diskrediterte organisasjonen SOS Rasisme. Etter mistanker om økonomisk rot, juks med medlemstall og avslørte millioninvesteringer i eget eiendomsselskap, er SOS Rasisme blitt gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av en barne- og ungdomsorganisasjon i Norge på mange år.

SOS Rasisme har i de siste årene hatt en eksplosiv vekst i såkalte lokallag, noe som har utløst rekordstor økonomisk støtte fra stat og kommune. I følge organisasjonens ledelse skal de ha 40.000 medlemmer, og på bare 5 år har antall lokallag økt fra 83 til 278.

Etter Dagbladets avsløringer av SOS Rasismes tvilsomme praksis med såkalte familiemedlemsskap og de svært nære forbindelsene mellom den statsstøttede barne- og ungdomsorganisasjonen og den lukkede, marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket – hvis ledere også sitter på nesten samtlige av de betalte stillingene i SOS Rasisme – har imidlertid flere tidligere tillitsvalgte fortalt om systematisk opprettelse av såkalte lokallag, ene og alene for å øke det offentlige tilskuddet til SOS Rasisme.

Dagbladet: 25 mill på spill for SOS Rasisme

Les også Dagbladet kastet på dør
Da Dagbladets reportere ankom landsmøtet i dag tidlig, ble imidlertid dørene låst.

– En åpen organisasjon
Kort tid etter kom nestleder Ola Melby Pettersen i SOS Rasisme ut med følgende beskjed:

– Landsmøtet har vedtatt at Dagbladet ikke er ønsket på SOS Rasismes landsmøte.