Møt «Joe Hill» – dekknavnet til daglig leder for 40.000 ungdommer i den statstøttede, angivelig antirasistiske organisasjonen SOS Rasisme og grunnlegger av og nestleder i den lukkede marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket, Kjell Gunnar Larsen.

53 år gamle Kjell Gunnar Larsen/Joe Hill mener at vold er et nødvendig politisk virkemiddel, men har likevel mottatt statstøtte for å lede det som påstås å være Europas største antirasistiske ungdomsorganisasjon. SOS Rasisme har mottatt rundt 50 millioner kroner i offentlig støtte siden 2000, men har kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheter etter at flere instanser nå tilbakeholder støtte på grunn av mistanker om omfattende medlemsjuks.

Bak disse plastdekkede vinduene i Haugesund styres SOS Rasisme. Hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen (53) er mannen alle tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen peker på når Dagbladet stiller spørsmål om alt fra medlemsrot til valgkomiteer. Her forlater han kontoret etter en 10 timers arbeidsdag torsdag forrige uke.

Kjell Gunnar Larsen drifter en organisasjon som mottar flere millioner i støtte fra staten. Likevel vil han ikke oppgi sine egne verv eller antall ansatte.

Den lukkede gruppen Tjen Folket mener at det demokratiske styresettet i dagens Norge er en form for «borgerlig diktatur», og mener at vold er et nødvendig virkemiddel for å oppnå et klasseløst samfunn. Gruppen støtter noen av verdens største folkemordere, deriblant Stalin og Mao. Den revolusjonære gruppens medlemmer har imidlertid sikret seg flesteparten av de lønnede stillingene i ungdomsorganisasjonen SOS Rasisme, hvor man hevder å arbeide for «et samfunn med plass til alle»:

– Jeg vil ikke snakke med deg, sier Kjell Gunnar Larsen (53). Han har nettopp forlatt SOS Rasismes kontor i Haugesund og haster nedover gata.

I SOS Rasisme er han blant annet hovedkasserer, leder av valgkomiteen, medlem av økonomiutvalget, landsstyret og ansettelsesutvalget.

Kort sagt, han er SOS Rasismes mektigste mann.

– Jeg har rett til ikke å svare på spørsmål, sier Larsen.

Kodenavn «Joe»
I den ytterliggående kommunistiske organisasjonen Tjen Folket, bruker han ifølge flere kilder dekknavnet «Joe Hill» på hemmelige e-postgrupper. Larsen har ikke svart på Dagbladets henvendelser om dekknavnet.

Dagbladet kan i dag avdekke hvordan ytterliggående kommunister har sikret seg makta — og størsteparten av de lønnede stillingene i SOS Rasisme, som hevder å være Europas største antirasistiske ungdomsorganisasjon.

SOS Rasisme jobber for et samfunn med plass til alle, der alle har samme rettigheter, friheter og plikter. Denne målsettingen har gjort organisasjonen svært populær blant ungdom og voksne over hele landet.

Larsen, som også er nestleder i Tjen Folket, ligger sammen med flere ansatte og tillitsvalgte, på en beinhard revolusjonær linje.

— Vi ønsker revolusjon i Norge. Veien til frihetens rike går gjennom et demokratisk diktatur for arbeiderklassen, skriver Henrik Ormåsen, leder i Tjen Folket, i en e-post til Dagbladet.

Også Ormåsen er ansatt i SOS Rasisme, og arbeider bak hovedkontorets tildekkede vinduer i Haugesund.

Dagbladet skriver at det er medlemmene i Tjen Folket som har inntatt de høyeste stillingene og mottar høyest lønn i SOS Rasisme:

• Minst åtte av 20 ansatte i SOS Rasisme var tilknyttet Tjen Folket. Medlemskap er hemmelig, så tallet kan være høyere.

• Seks av de ni ansatte som hadde 40 prosent stilling eller mer var tilknyttet Tjen Folket.

• Minst tre av fire med de høyeste årslønningene i SOS Rasisme er styremedlemmer i Tjen Folket.

Sparket ut
I 2008 ble 13 personer ekskludert fra Rød Ungdom grunnet tilknytning til Tjen Folket. Året etter hadde ti av disse sentrale verv i SOS Rasisme, landet rundt. De 13 var for ekstreme for Rød Ungdom, bl. a. grunnet en aksjon der de malte blodflekker på Stortinget.

Larsen er selv svært sentral i ansettelsene i SOS Rasisme. Både han og leder Thorbjørnsen nekter overfor Dagbladet å opplyse om hvor mange som er ansatt i organisasjonen. Verken han eller andre i SOS Rasisme vil heller kommentere hvem som er medlemmer av organisasjonens ansettelsesutvalg eller valgkomité, som Larsen selv leder.

Selv har hovedkassereren en 21 prosent-stilling.

—Jeg er uføretrygdet og kan ikke ha en større stilling på grunn av lønna, sier Larsen.

Tidligere i år ble det avslørt at SOS Rasisme har investert penger i eiendom gjennom sitt eget selskap Aktivisteiendom as. På grunn av mistanker om medlemsjuks og at offentlige midler ikke er anvendt etter reglene blir rundt 9 millioner kroner i støtte holdt tilbake, samtidig som Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) krever 9.7 millioner i støtte for 2007 og 2008 tilbakebetalt på bakgrunn av misligheter.

Akershus og Østfold fylke, Fordelingsutvalget og LNU har også åpnet kontrollsaker mot SOS Rasisme, i det som beskrives som den mest omfattende granskningen av en barne- og undomsorganisasjon i Norge på mange år.

Flere profilerte SOS Rasisme-medlemmer Dagbladet har snakket med vil ikke stå fram med navn, av frykt for represalier fra ledelsen i organisasjonen. De mener tilhørighet i Tjen Folket bidrar til økt sjanse for å jobbe ved et av kontorene i Oslo, Haugesund eller Trondheim.

—Larsen velger helst folk han kan stole på, sier en kilde til Dagbladet.

Maktstrukturene i SOS Rasisme gjør at det Tjen Folket-dominerte landsstyret både utpeker valgkomiteen, som ledes av Kjell Gunnar Larsen, og flere andre viktige utvalg.

Maktstrukturer
I tillegg er det opprettet vertikale maktstrukturer, ved at ansatte og tillitsvalgte sentralt i SOS Rasisme har en rekke lokale og regionale verv, noe grafikken på nest side viser.

På den måten har en håndfull medlemmer stor innflytelse over beslutninger fra bunn til topp i organisasjonen.

Dagbladet har forsøkt å få kommentarer fra sentralt tillitsvalgte.

Svaret er unisont:

—Ingen kommentar. Snakk med hovedkasserer Larsen.

Selv SOS Rasisme-leder Trond Thorbjørnsen vegrer seg for å ha en egen oppfatning om organisasjonen ve og vel, mens fire instanser nå holder tilbake og krever tilbake støtte på rundt 18 mill. kroner.

— Hvordan opplever du selv situasjonen?

— Alle spørsmål om dette må du stille til Kjell Gunnar Larsen, er det eneste Torbjørnsen vil bli sitert på i Dagbladet, da vi kontaktet ham 2. mai om at LNU har vedtatt å kreve tilbake 9,7 millioner kroner i tidligere utbetalt støtte.

I likhet med Joe Hill vil ikke Thorbjørnsen kommentere sin egen tilknytning til Tjen Folket.

Dagbladet: Dekknavn «Joe»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂