Stortingsrepresentant Lalila Daåvøy mener at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) må ta sitt ansvar og sette seg inn i saken rundt barne- og ungdomsorganisasjonen SOS Rasisme.

Samtidig går leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Karin Gjul (Ap) hardt ut mot den diskrediterte organisasjonen, og mener at den pågående granskningen må utvides til å gjelde flere år:

– Jeg blir nesten målløs over dette. SOS Rasismes praksis er brudd på alle normer og regler i organisasjonslivet. Jeg skjønner at de ønsker flere medlemmer under 26 år, slik at man får utløst støtte, men dette er et grovt overtramp, sier leder av ) til Dagbladet.

Fiktive personer i medlemsregisteret
Hjul har fulgt med i granskningen av SOS Rasismes verving og pengebruk det siste halvåret. I går leste hun Dagbladets avsløring om hvordan flere personer mottar brev der fiktive «familiemedlemmer», altså personer som skal være i nær familie med hovedmedlemmet, er oppført på kontingentkravet de har mottatt fra SOS Rasisme.

På de aktuelle giroene ber SOS Rasisme om innbetaling av 50 kroner per oppdiktede navn. Organisasjonen har i de siste årene søkt om økonomiske tilskudd fra offentlige institusjoner for den samme typen medlemmer. I en rekke brev ber også hovedkasserer og Tjen Folket-grunnlegger Kjell Gunnar Larsen om at man betaler medlemskontigenten for mindreårige, til tross for at barnet er innmeldt av andre enn lovlig verge eller foreldre.

I Norge er det bare de sistnevnte som kan bestemme om et barn under 15 år kan være medlem i en organisasjon, og Barne- og familiedepartementet har allerede uttalt at SOS Rasismes praksis er regelstridig.

Gjul oppfordrer nå foreldre til mindreårige medlemmer av SOS Rasisme om å kaste organisasjonens kontigentkrav:

– Man kan kaste kontingentkravet eller giroen i søpla, er komitelederens råd til hva foreldre bør gjøre med kontingentkrav fra SOS Rasisme som strider mot regelverket.

Dagbladet har det siste halve året fått store mengder henvendelser fra personer som mener de er uriktig innmeldt i SOS Rasisme, eller opplever at SOS Rasisme sender ut kontingentkrav med fiktive familiemedlemmer. Flere er senere intervjuet under fullt navn.

– Overgrep
– Det er organisasjonsfrihet i Norge. Dersom folk er eller blir innmeldt i en organisasjon mot sin vilje eller viten, så er det et overgrep mot et menneske. Og man får ikke innkassokrav for ikke å betale kontingent, sier Gjul.

SOS Rasisme har i de siste årene oppgitt rekordstore medlemstall, noe som i løpet av ti år har utløst over 40 millioner i økonomisk støtte fra det offentlige. En stor del av støtten er basert på antallet medlemmer organisasjonen selv hevder å ha. Ledelsen i SOS Rasisme – som er overlappende med ledelsen i den marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket – har også saltet ned flere millioner i eiendom.

SOS Rasisme er nå gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av en barne- og ungdomsorganisasjon på flere år, men har så langt nektet å gi staten eller innleid revisor fullt innsyn i regnskapene. Den omtridte organisasjonen står foran økonomisk ruin dersom ikke regnskapsbøkene snarest åpnes for de offentlige granskerne, da striden kan koste SOS Rasisme over 11,9 millioner kroner i tapte inntekter for 2010 og krav om tilbakebetaling av tidligere mottatt pengestøtte. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har allerede stevnet SOS Rasisme for å få tilbake 9,7 millioner kroner i utbetalt støtte, og har samtidig avslått en søknad på 3,2 millioner kroner.

Den pågående granskningen er hovedsakelig konsentrert rundt regnskapet for 2008, men Gjul mener den må utvides til å gjelde flere år.

– Barne- og likestillingsdepartementet må gå gjennom alle årene der man mener de har brutt regelverket eller innrapportert feil tall. Deretter må det vurderes om det foreligger straffbare forhold her og om disse bør politianmeldes, sier Gjul.

Krever Lysbakken på banen
Stortingsrepresentant Lalila Daåvøy var statsråd i Barne- og Familiedepartementet da Riktes tilstand avslørte omfattende medlemsjuks i Norsk Målungdom i 2002. Hun mener nåværende statsråd Audun Lysbakken (SV) må sette seg inn i saken rundt SOS Rasisme.

– Da ba vi Økokrim etterforske for sjekke om påstandene stemte. Saken angikk hele støttesystemet å rammet andre organisasjoner, fordi pengene kommer fra en felles pott. Dette Lysbakkens ansvar, han bør komme på banen i denne saken, sier Dåvøy til Dagbladet. sier Dåvøy til Dagbladet.

Lysbakken har gjennom sin kommunikasjonsenhet tidligere avvist å kommentere saken overfor Dagbladet.

Dagbladet: – Kast kravet fra SOS Rasisme i søpla

Allerede i 2006 avslørte Dagens Næringsliv (DN) at SOS Rasisme er blitt overtatt av kommunister med tilknytning til det tidligere AKP og drives etter de samme prinsippene. I den senere tid har Dagbladet fulgt den lukkede organisasjonen som med sine egenrapporterte medlemstall skal være Norges største, med tre ganger så mange medlemmer som speiderbevegelsen og mer enn dobbelt så mange som Natur og ungdom og Røde Kors til sammen.

I tillegg til over 40.000 medlemmer, hevder organisasjonen å ha 270 aktive lokallag, noe som utløser betydelige summer fra det offentlige. Til sammenligning har en av landets største politiske organisasjoner – Nei til EU – 30.000 medlemmer og 19 lokallag.

SOS Rasisme i Norge ble stiftet av Khalid Salimi i 1985. I 1979 hadde Salimi også startet magasinet «Immigranten», men opplevde at AKP startet et konkurrerende magasin før de foreslo en sammenslåing av 2 bladene. AKP ønsket på dette tidspunktet å gjøre rasisme til «sin sak» som en del av klassekampen, mens Salimi ønsket å gjøre antirasisme til et tverrpolitisk prosjekt.

Men i 1987 ble det det etablert et lokallag av SOS Rasisme i Haugesund. Mannen bak lokallaget var AKP-er og Tjen Folket-grunnlegger Kjell Gunnar Larsen. Fem år etter satt Larsen plassert som hovedkasserer, medlem av landsstyret og arbeidsutvalget i SOS Rasisme, omgitt av lojale medarbeidere og meningsfeller. Der sitter han fremdeles.

Etterhvert ble det etablert «skyggestyrer» andre steder i landet, blant annet i Haugesund. Disse styrene arrangerte egne nasjonale konferanser og sendte ut sitt eget materiell. Språket ble gradvis mer militant. I 1993 ble det avholdt et uformelt møte i Haugesund, og manifestet «Vårt alternativ» ble utformet. Igjen var Kjell Gunnar Larsen sentral under planleggingen. Alternativet gikk ut på å lage et tredelt styre i SOS Rasisme fordelt på Oslo, Haugesund og Tromsø, og ble lansert som en komplett løsning på neste landsmøte med navngitte personer utpekt til alle verv. Da landsstyret som hadde tilknytning til Antirasistisk Senter så hvor det bar hen, trakk de seg.

– Vi ville organisere antirasister som vi kunne rekruttere til Rød Ungdom og AKP-ml. Ideen var å sluse dem inn igjen i AKP når gruppen var stor og sterk, fortalte den tidligere AKP`eren Kjell Børge Øgård, som var aktiv i overtagelsen av SOS Rasisme til DN.

Etter overtagelsen har SOS Rasisme organisert sitt «antirasistiske» arbeid på måter som er til forveksling likt det som fortelles om AKP (m-l) fra 1970- og 80-tallet: Ledelsen er lite kjent, mens lokallagene nedover i organisasjonen vet lite eller ingenting om hverandre. SOS Rasisme har en svært offensiv medlemsverving – kombinert med en påfallende lav innmeldingskontigent – og bruker det høye medlemstallet til å øke tilskuddene fra staten.

SOS Rasisme hadde i begynnelsen stor aksept fra kjente personer og i den politiske ledelsen, men er siden maktovertagelsen blitt en lukket organisasjon som knapt samarbeider med andre hva angår å bekjempe rasisme. Til tross for det omfattende medlemstallet er SOS Rasisme ingen nettverksbyggende organisasjon, de samarbeider heller ikke med andre antirasistiske organisasjoner i Norge, og er generelt lite synlige når det gjelder offentlige aktiviteter.

– Jeg vet ikke hva de driver med, vi hører veldig sjelden fra dem. Det er blitt som en menighet, kommenterte Ashley Shiri, leder av Radio Tellus, en radiostasjon for innvandrere i Norge til Dagens Næringsliv i 2006.

Ledelsen i SOS Rasisme er tildels overlappende med ledelsen i den tapende fløyen fra AKP, som i dag utgjør den lukkede marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket. Talsperson for den lille gruppen er Henrik Ormåsen, hvis bror Hogne Ormåsen for øvrig er leder for SOS Rasismes lokallag i Trondheim.

Tjen Folket tar til orde for væpna revolusjon, støtter Lenin, Stalin og Mao og gruppens medlemmer er ekskludert fra partiet Rødt.

P4 avdekket i går hvordan SOS rasisme har blitt Europas største antirasistiske organisasjon ved å ha en medlemskontingenten på seks kroner – og hvordan dette har gitt dem millioner i statsstøtte.

Daglig leder i SOS rasisme Kjell Gunnar Larsen sitter også i ledelsen i kommunistorganisasjonen «Tjen Folket» men avviser at det er noe samarbeid mellom de to organisasjonene.

– Vi er partipolitisk uavhengig og kritiserer hvem vi vil, sier Larsen.

Larsen er selv styremedlem i den revolusjonære organisasjonen «Tjen Folket» som hyller Stalin og Mao og mener partiet Rødt er for konservativt. Til sammen fire personer har sentrale verv både i «Tjen Folket» og SOS rasisme. Broren til Idol-Gaute, Henrik Ormåsen er Styreleder i «Tjen Folket» har vært nestleder i SOS rasisme og er sitter landsstyret. Kjell Gunnar Larsen mener det er uproblematisk at så mange fra en ytterliggående politisk bevegelse har ledende verv i SOS rasisme.

– Vi i SOS rasisme bryr oss ikke om folk har verv i andre organisasjoner, sier Larsen.

I følge DN er organisasjonsbygging, medlemsverving og økonomisk arbeid nevnt som de tre første punktene i SOS Rasismes arbeidsprogram for 2004-2006. Når det gjelder å søke om pengestøtte til prosjekter skal SOS Rasisme være veldig synlige og aktive. Benjamins minnefond og Idbanken er blant de fondene SOS Rasisme søker pengestøtte fra, og i 2006 fortalte kilder som fordeler økonomiske midler at den venstrekstremistiske organisasjonen er langt over gjennomsnittlig aktive:

– De sender gjerne 10 til 15 søknader hver gang. Ofte står i det søknadene at de skal ha vervekampanje. Men vi kan ikke gi støtte til en vervekampanje. Det virker som om det er målet i seg selv, sa et fondsstyremedlem DN var i kontakt med.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.