Oslo kommune avslår SOS Rasismes søknad om millionstøtte for 2010, og vurderer fortløpende å anmelde den diskrediterte barne- og ungdomsorganisasjonen.

Kommunen akter også å kreve at SOS Rasisme tilbakebetaler 260.000 kroner som organisasjonen har lånt ut til sitt eget eiendomsselskap Aktivisteiendom AS. Gjennom dette selskapet har det statsstøttede SOS Rasisme investert i kontorbygg for over 11,5 millioner kroner de siste årene.

– Det er ikke tilfredsstillende forretningsførsel i SOS Rasisme. Kriteriene for medlemsdemokrati oppfylles heller ikke. På årsmøtet i 2008, som søknaden er basert på, stilte det jo bare sju stykker i et lag på mange tusen medlemmer, sier avdelingsdirektør i Kulturetaten i Oslo, Lars Inge Merok Olsen til Dagbladet.

Krever kvart million
Fylkeslaget har en økonomi på flere millioner kroner. Ledertrioen er den samme som i sentralleddet og Akershus fylke: Trond Torbjørnsen (31) som leder, nestledere er Ola Melbye Pettersen (27) og Christiane Waalther Muribø (27).

Oslo kommune kommer også til å kreve tilbakebetalt 260 000 kroner som Oslo SOS Rasisme har lånt ut til Aktivisteiendom AS. Selskapet har de siste årene investert i kontorbygg for over 11,5 millioner kroner (se faktaboks).

– Å bruke pengene slik er et klart brudd med forskriftene. Vi vurderer fortløpende å politianmelde. Vi har heller ikke fått en god nok redegjørelse for medlemstallet, sier Olsen.

SOS Rasisme har i de siste årene innrapportert en eksplosiv vekst i såkalte lokallag, noe som har utløst rekordstor økonomisk støtte fra stat og kommune. I følge organisasjonens ledelse skal de ha 40.000 medlemmer, og på bare 5 år har antall lokallag økt fra 83 til 278.

I perioden 2006 til 2009 har Oslo kommune gitt hele 3.8 millioner kroner til SOS Rasismes lokallag i Oslo. Samlet har SOS Rasisme fått nærmere 50 millioner kroner i statlig støtte siden 2000.

Fylkeslaget er en sentral byggestein i ungdomsorganisasjonens økonomi og aktivitet. Laget har årlige leieforpliktelser på over 400 000 kroner for et stort lokale i Pilestredet i Oslo. Pengene går til Aktivisteiendom AS, som er heleid av SOS Rasisme sentralt. Uten leieinntekter mister selskapet pengene fra sin største leietaker.

I tillegg hadde laget i 2008 totale lønnsutgifter til ansatte på 1,2 millioner og laget bidro til å lønne de nasjonalt ansatte med 640 000 kroner, blant annet hovedkasserer og daglig leder Kjell Gunnar Larsen.

SOS Rasisme vil ikke oppgi hvor mange ansatte organisasjonen har i 2010 eller hvordan de lønnes.

Tidligere i år avslo også Akerhus fylke SOS Rasismes søknad om penger:

– Det synes å være et totalt fravær av demokratiske prinsipper i SOS Rasisme, sa leder av Akershus barne- og ungdomsråd (ABUR) Henrik Kristian Solberg til Dagbladet forrige uke.

SOS Rasisme er gjenstand for den meste omfattende kontrollen av en barne- og ungdomsorganisasjon i Norge på flere år. Både det statlige Fordelingsutvalget og Landsrådet for Norges barne- og ungdsomsorganisasjoner (LNU) er i ferd med å kartlegge SOS Rasismes medlemstall og lokallag, mens organisasjonen kontrolleres lokalt i Oslo kommune og fylkene Hordaland og Akershus.

Også Fordelingsutvalget vurderer å politianmelde SOS Rasisme.

Dagbladet: Oslo kommune avslår millionstøtte til SOS Rasisme

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.