Nytt

Det statlige Fordelingsutvalget og Oslo kommune vurderer å politianmelde den diskrediterte organisasjonen SOS Rasisme. Etter mistanker om økonomisk rot, juks med medlemstall og avslørte millioninvesteringer i eget eiendomsselskap, er SOS Rasisme blitt gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av en barne- og ungdomsorganisasjon i Norge på mange år.

SOS Rasisme har i de siste årene hatt en eksplosiv vekst i såkalte lokallag, noe som har utløst rekordstor økonomisk støtte fra stat og kommune. I følge organisasjonens ledelse skal de ha 40.000 medlemmer, og på bare 5 år har antall lokallag økt fra 83 til 278.

Etter Dagbladets avsløringer av SOS Rasismes tvilsomme praksis med såkalte familiemedlemsskap og de svært nære forbindelsene mellom den statsstøttede barne- og ungdomsorganisasjonen og den lukkede, marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket – hvis ledere også sitter på nesten samtlige av de betalte stillingene i SOS Rasisme – har imidlertid flere tidligere tillitsvalgte fortalt om lokallag opprettet ene og alene for å øke det offentlige tilskuddet til SOS Rasisme:

Dette er avsløringer det statlige tilskuddsorganet Fordelingsutvalget nå vurderer å politianmelde SOS Rasisme for. Granskingen er bare én av seks pågående kontroller av SOS Rasisme etter påstander om økonomisk rot og juks med medlemstall. Fordelingsuvalget holder i år tilbake rundt 3 millioner støttekroner, på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet.

– Vi gjennomfører en kontroll for å avklare hvordan den støtten vi har gitt til SOS Rasisme er blitt brukt, om det har vært reell aktivitet i lokallagene og en kontroll av medlemstallet. Dette er forhold vi er usikre på, sier advokat og leder av Fordelingsutvalget Ingrid Bergum til Dagbladet.

Departementet har bestemt seg for å se nærmere på lokallagene i Dagbladets reportasjer, der tidligere lokale tillitsvalgte forteller at de bidro til melking av statlige støttemidler.

Politianmeldelse
– Det kan ende med politianmeldelse. Det kan også bli en reduksjon av støtten eller krav om tilbakebetaling av tidligere utbetalt støtte, sier Bergum.

Det samme svaret har Dagbladet fått fra avdelingsdirektøren i kulturetaten i Oslo, som holder tilbake et millionbeløp.

SOS Rasisme har mottatt nærmere 50 millioner kroner i statstøtte de siste ti årene.

Dagbladet: – Kan ende med politianmeldelse

Samtlige av Dagbladets artikler om SOS Rasisme kan leses her.