På få år skal SOS rasisme ha hatt en eksplosiv vekst i medlemsmassen, og har som en følge av dette mottatt stadig større offentlige overføringer. Den omstridte organisasjonen har mottatt nærmere 50 millioner kroner i offentlig støtte siden 2000.

Medlemstallene til SOS Rasisme angis i dag å være tre ganger så store som speiderbevegelsens, og mer enn dobbelt så store som Natur og ungdoms og Røde Kors` medlemstall til sammen. Organisasjonen hevder også å ha så mange som 270 aktive lokallag i landet.

Men til tross for at SOS rasisme selv oppgir å ha over 40.000 medlemmer og de enorme statlige overføringene dette har utløst, har organisasjonens aktivitet lokalt og nasjonalt gått markant ned. Likeledes er den antirasistiske organisasjonen svært lite synlig i mediene:

De ni siste årene har organisasjonen fått tilskudd fra to departementer og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner på til sammen 45,4 millioner (se graf). Ytterligere 1,2 millioner har kommet via UDI. I tillegg har de mottatt nærmere tre millioner fra barne- og ungdomsrådet i Oslo. Klassekampen vet at de også har mottatt støtte fra barne- og ungdomsråd i Akershus og Østfold. Vi har ikke oversikt over eventuelt lokal støtte fra andre deler av landet.

Lite synlig i mediene

Samtidig har SOS Rasisme økt til å bli en av Norges største organisasjoner med mer enn 40.000 medlemmer, hvorav 33.447 medlemmer er under 26 år. Aktiv verving siden begynnelsen av 2000-tallet har gjort organisasjonen til Europas desidert største antirasistiske organisasjon. Sommeren 2005 ble det alene vervet 17.000 nye medlemmer, hovedsakelig på festivaler.

Bare i 2009 mottok SOS Rasisme hele 9 millioner i økonomisk støtte fra forskjellige offentlige instanser, men er nå gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av barne- og ungdomsorganisasjoner på mange år. Blant de som gransker organisasjonen er Integreringsdirektoratet og Oslo kommune. Riksrevisjonen er involvert i saken og LNU, Oslo kommune og Fordelingsutvalget holder igjen tilsammen 8,6 millioner av støtten for 2010 i påvente av granskningen.

Men hvor er alle medlemmene og hva driver de med?

Et søk på redaksjonelle oppslag i perioden 2000 til 2009 i avisenes digitalarkiv, Atekst, viser en stadig minkende andel redaksjonelle oppslag. Med noen få unntak viser utviklingen at større regionaviser som Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Nordlys skriver langt mindre om organisasjonen i 2009 enn på slutten av 1990-tallet, da organisasjonen var langt mindre.

Også regionavisen i Haugesundsområdet, der SOS Rasisme har 16 lokallag, oppgir knappe to egne saker på trykk i hele 2009 på SOS Rasisme. Avisen opplyser overfor Klassekampen at disse oppslagene dreide seg om flytting inn i nye kontorer og arbeid mot fordommer på Karmøy.

Avisene med klar økning er Romerikes Blad, der Lørenskog SOS Rasisme har vært svært aktive i media, Altaposten og Adresseavisen i Trondheim. Sistnevnte dekker det området som har nest flest lokallag i SOS Rasisme (ti lokallag).

Leder i Trondheim SOS Rasisme, Kenneth Fuglemsmo, sier til Klassekampen mye lokalt arbeid gjør at laget får en god del medieoppmerksomhet.

Til sammenligning har organisasjonen Nei til EU 30.000 medlemmer, noe som gjør den til en av de største politiske organisasjonene i Norge. Men der SOS Rasisme oppgir å ha 270 aktive lokallag, har Nei til EU 19:

– Er det samsvar mellom aktive medlemmer og antall oppslag i mediene?

– For oss er det absolutt et samsvar mellom medlemstall og aktivitet. Det ser vi i antall oppslag vi får i lokale medier og i de meningsbærende avisene, sier [organisasjonssekretær i Nei til EU, Remi] Moen som oppgir at engasjementet ofte knytter seg til enkeltsaker. Etter EU-kampen i 1994, falt for eksempel medlemstallet fra 110.000 til 25.000.

En av årsakene til at Fordelingsutvalget gransker SOS rasisme er at organisasjonen ikke – i motsetning til de fleste andre partier og organisasjoner for ungdommer – oppgir lokallag og lokallagskontakter på sine nettsider. Fordelingsutvalget har derfor bedt spesifikt om navn og adresse til samtlige styremedlemmer i alle lokallag i fylkene Oslo, Østfold, Akershus og Vest-Agder. SOS rasismes svarfrist gikk ut 1. mars.

I januar i år ga også Akershus barne- og ungdomsråd avslag på søknad om økonomisk støtte til SOS rasisme i Akershus fylke. Dette skyldtes at organisasjonen på papiret oppgir å ha over 1000 medlemmer i fylket, mens det på årsmøtet for 2008 kun stilte 3 personer – hvorav samtlige satt i ledelsen i fylkeslagene i Oslo og Akershus samt ledelsen på landsplan.

– Vi undersøker disse lagene for å få et representativt grunnlag for organisasjonen, fordi det kan være avvik. Grunnen til at vi undersøker nærmere er at vi ikke har tillit til tallene vi har fått oppgitt SOS Rasisme, sier Ingrid Bergum, leder i Fordelingsutvalget til Klassekampen.

Lokal forankring

Lokal forankring er også det LNU nå ser på, fordi hovedinntekten til organisasjonen kommer fra frifondsmidler, som krever lokal aktivitet.

– Grunnen til at vi trakk støtten var at vi, etter et omfattende kontrollarbeid, fant veldig stor usikkerhet rundt antall medlemmer og lokallag som danner grunnlag for støtte fra LNU. Det var også spørsmål rundt om bruken gikk til lokal aktivitet, sier Tale Hungnes, generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner til Klassekampen.

– Dette har vært en omfattende og grundig kontrollprosess. SOS Rasisme har hatt mulighet til å komme med den dokumentasjonen vi trenger og ønsket, og det skal også understrekes at kontrollprosessen ble satt i gang etter ordinært kontrollarbeid. Det er enkelt og greit våre egne rutiner som har avdekket dette her.

I går avslørte Klassekampen at SOS rasisme de siste to årene har syltet ned 9,6 millioner i eiendom gjennom sitt eget selskap Aktivisteiendom as. Store deler av pengene er midler som skulle vært brukt til drift av lokallag.

Mangeårig hovedkasserer og daglig leder i SOS rasisme, Kjell Gunnar Larsen, hevder at lokallagene selv valgte å låne ut millionbeløpene, men Klassekampen er i besittelse av skriftlig dokumentasjon på at Larsen selv ba lokallagene om penger til eiendomsselskapet – der han er styreleder med signaturrett.

Klassekampen: Stadig mindre aktivitet
Drift: SOS Rasisme har de siste årene vokst til å bli Europas største antirasistiske organisasjon, og mottatt stadig større offentlige overføringer. Men aktiviteten har gått ned.
av Simen Willgohs og Åse Brandvold

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂