Medienes gjentatte varsler om faren med at islamister fra Norge deltar i troppene til IS (Den islamske staten), stimulerer norske islam-vennlige venstreekstremister til skape medieoppslag som kan lede oppmerksomheten bort fra faren for islamistisk terror.

For å skape en motvekt mot medienes fokus på islamistiske bestialiteter, har venstreekstremister i det siste forsøkt å rette søkelyset mot faren for høyreekstreme terroranslag, selv om norsk etterretningstjeneste mener at det for tiden ikke finnes noen slik terrortrussel.

Et godt eksempel på resultatet av venstreekstremes iherdige jobbing for å dreie søkelyset bort fra islam, kunne man registrere onsdag 10. september da NRK-Dagsnytt klokken 09.00 kunne melde at en 27-årig «norsk-russisk» person tilknyttet det norske nynazistmiljøet kjemper på russisk side i Ukraina.

NRKs mann i Moskva, Morten Jentoft, fortalte med dramatisk innlevelse at denne personen hadde tilknytning til et russisk nazistmiljø i Norge som hadde skaffet seg adgangskort til Heistadmoen og som hadde hatt planer om å drepe en ansatt ved den russiske ambassaden i Oslo.

NRK hadde historien fra et tosiders oppslag i avisa Klassekampen samme dag, der det het: «Nynazist fra Tønsberg kriger i Ukraina på pro-russisk side».  Med stadige henvisninger til en 27-årig mann fra Tønsberg som avisa ikke ville oppgi identiteten på, selv om de kjente den, ble det malt et bilde som hadde til hensikt å gjøre mannen og hans kontakter om til en trussel på linje med jihadistene fra Norge som opererer i Midtøsten. Vi fikk vite at mannens pseudonym er «Veleki Slavian» og at en anonym person med nært kjennskap til «Slavian» sier at han er farlig og uberegnelig. Vi blir også informert om at «Slavian» tilhører kretsen rundt den beryktede nynazisten og kampsportutøveren Vyacheslav Datsik, som rømte fra fengsel i Russland til Norge i 2010 og som ble deportert tilbake i 2011 etter at han ble dømt for ulovlig våpenbesittelse. Og ikke minst viktig for Klassekampen: Datsik har uttrykt støtte til Anders Behring Breivik.

Avisa fulgte opp med en nesten like fyldig reportasje neste dag der poenget var en splittelse på høyreekstreme nettsider om hvilken part man skal støtte i krigen mellom Russland i Ukraina. Og på en helside fredag slo avisa fast: «Ikke farlig for Norge», etter å ha snakket med norsk etterretning, som sier at høyreekstreme fremmedkrigere ikke vurderes som noen trussel. Og akkurat det er kanskje forklaringen på at ikke resten av Medie-Norge slengte seg med på kjøret som ligner utspill venstreradikale pleier å komme med når de vil ha oppmerksomheten bort fra ting som blamerer venstresiden og dens favorittsaker som islam, rasismen, asylsøkere og asylpolitikk.

«Slavian»s tilknytning til Tønsberg forklarte Klassekampen med at han bor hos en kjent norsk nynazist. Og i et leserinnlegg i avisa på fredag stod denne «nynazisten», Ronny Bårdsen, fram og fortalte at «Slavian» er en russisk borger som har vervet seg i en borgerkriglignende etnisk konflikt. Vi får også vite at Klassekampens og NRKs reportasjer bygger på opplysninger fra det venstreekstreme nettstedet Researchkollektivet INFO. Ifølge deres hjemmeside arbeider de med å undersøke og avsløre fascistiske og rasistiske miljøer. Og på hjemmesiden kan man i artikkelen «Tønsbergnazist kjemper i Ukraina» også lese at det er russeren Yan Petrovskiy som er i Ukraina på russisk side. Sammen med en annen russer, som driver tatoveringsstudioet True Metal Tattoo, forsøkte han i 2010–2011 å opprette en norsk avdeling av organisasjonen Slavisk Union, som ifølge Researchkollektivet er en russisk naziorganisasjon. Artikkelen viser også at folkene på nettstedet i ren PST-stil har tatt seg inn på lukkede Facebook-grupper for å hente ut opplysninger om høyreekstreme organisasjoner til bruk i sine kampanjer mot disse miljøene. Og som Ronny Bårdsen skriver i leserinnlegget sitt i Klassekampen før helga: «Metodene researchkollektivet benytter seg av, falske profiler, snikfotografering og offentliggjøring av private og huslige forhold, er klart ulovlige».

 

Ifølge nettstedet Frieord.no er Researchkollektivet INFO et anonymt nettverk for overvåking av annerledestenkende. I likhet med sine modeller (i Danmark og Sverige, red. anm.) leverer de «rapporter» som mediene benytter seg av. De samarbeider med nettstedet Radikal Portal, som publiserer «rapportene». De tjener igjen som grunnlag for artikler i aviser som Klassekampen og Dagbladet og for NRK, som henter stoff fra disse avisene slik de gjorde 10. september i saken om «nordmannen» som slåss i Ukraina på russisk side.

Radikal Portal får pengestøtte fra Fritt Ord, og i redaksjonen finner vi blant annet folk som Fafo-forsker Olav Elgvin, tidligere Klassekampen-journalist Joakim Møllersen og tidligere nestleder i LO i Tromsø, Wibeke Bergheim. I den tallrike redaksjonen kryr det ellers av asylaktivister og folk med tilknytning til venstre-radikale organisasjoner, om noen skulle være i tvil om nettstedets ideologiske ståsted.

Ifølge Frieord.no er Radikal Portal en etterfølger av den venstreekstreme nettportalen Radikal Front, som ble startet og drevet av Palestina-aktivistene Erik Skare og Jonas Dobbert Tjeldflaat. Radikal Portal ble startet i januar 2013, og de to grunnleggerne av Radikal Front trådte da mer inn i skyggene, der de arbeider videre på en mer diskré måte i Researchkollektivet INFO.

I artikkelen på hjemmesiden til Researchkollektivet INFO er det i grunnen tynt med opplysninger om trusselen som de to russerne skulle representere, bortsett fra en rapport fra den venstreradikale og statsstøttede organisasjonen Antirasistisk Senter. I sin rapport om høyre-ekstremismen i 2012 skrev Antirasistisk Senter at det er mulig Slavisk union driver med våpentrening i Norge. Artikkelen på hjemmesiden slutter med følgende utsagn: «Også i Norge har fokuset vært omtrent ensidig rettet mot ytterliggående islamister. Vi håper at dagens oppmerksomhet mot nazistiske utenlandskrigere kan åpne for en bredere gransking av de fascistiske miljøene».  Folkene der føler «åpenbart» at de ikke gjør en «god nok jobb» selv.