Nytt

Det danske sikkerhetspoliti, PET, offentliggjorde forrige uke en rapport som advarte mot et venstreekstreme har kapasitet og vilje til vold. I NRK ble det til at trusselen fra ytre høyre vokser.

Det var Øyvind Nyborg som rapporterte, og underlaget var etter alt å dømme nettopp den rapport som Jyllands-Posten slo opp som:

PET: Venstreekstreme klar til angreb

Den som har fulgt Danmark vil vite at landet har en aktiv, organisert og meget militant venstrefløy, som både driver avansert overvåking, kartlegging og registrering av politiske motstandere, gjennom kollektivet Redox, og som har elementer som bedriver ren terror.

Således må man karakterisere forsøket på å brenne ned politiskolen i Brøndbyøster:

«Det er PET’s vurdering, at der i det venstreekstremistiske miljø er personer, som har vilje og evne til at begå alvorlig, personfarlig kriminalitet, herunder i form af ildspåsættelser og angreb på politiske modstandere,» skriver PET.

Fire personer med tilknytning til det venstreekstreme miljø blev anholdt i april, da de forsøgte at sætte ild til politiskolen i Brøndbyøster. De er sigtet efter terrorparagraffen.

Det er kommet frem at de fire unge kommer fra svært ressurssterke hjem. Vi taler ligefrem om overklassebarn for noen av dems vedkommende.

Det er et kjent forhold fra venstreekstremisme at det ofte er borgerskapets barn som lar seg radikalisere. Det er velkjent også fra nyere norsk historie, men ikke tema.

Heller ikke nyheter om venstreekstrem terror i Sverige og Danmark finner veien til norske medier, feks. volden mot Sverigedemokrater omtales ikke i norske medier. Hadde rollene vært byttet om ville det vært et stort tema.

PET-rapporten frykter økt vold mellom ytre høyre og ytre venstre. Det kan være her NRK Dagsrevyen finner grunnlag for sin vinkel. Men den er meget spiss og selektiv.

«Der har været en optrapning i konfrontationerne mellem højre- og venstreekstremistiske miljøer, hvor man i stigende grad har haft fokus på at gennemføre voldelige aktioner rettet mod hinanden,» skriver PET.

Avisen Politiken benyttet seg av det materiale som Redox hadde innsamlet om nettverket ORG, til tross for at det var privat etterretning og politisk overvåking.

PET hæfter sig desuden ved en af de tendenser, som man så i sagen om højrenetværket ORG, som det venstreorienterede researchkollektiv Redox indsamlede oplysninger om i en rapport:

«Der er (…) set en tendens til, at venstreekstremistiske grupperinger udfører privat efterretningsvirksomhed, hvor der systematisk indsamles og registreres personoplysninger om politiske modstandere, herunder på ulovlig vis ved bl.a. hacking af computere.»
Hacking er en del af kampen

Og venstreekstremisternes viden om IT kan blive et problem.

«PET vurderer, at venstreekstremistiske grupperinger også fremover vil kunne anvende hacking og angreb på IT-systemer som en del af deres ekstremistiske aktiviteter».

Også Blekinggadebanden hadde en sentral person som lå langt fremme når det gjaldt teledata. Man mistenkte at politiets nett kunne være overvåket.

Taktikk

PET skriver at venstreekstremistene benytter legale saker som klima og miljøkamp til å infiltrere. Det gjør politiets arbeid vanskelig.

PET pointerer dog også, at miljøet er begyndt at knytte aktioner op på politiske enkeltsager som integrations- og klimapolitik, som har bred opbakning i befolkningen.
Skjuler sig bag aktivistmiljø

Dermed kan den voldelige del af det venstreekstremistiske miljø «operere anonymt og i ly af det mere fredelige aktivistmiljø, hvorfra de søger at udnytte andres politiske og ideologiske aktiviteter med det formål at skabe konfrontationer med politiet.»

Det kunne man bl.a. opleve under klimatopmødet i København, hvor politiet mødte stor kritik for en masseanholdelse, som måske nok sigtede efter at anholde de voldelige elementer, men som samtidig betød, at hundredvis af andre røg med i købet.
Danmark som politistat

Norske medier rapporterte direkte fra klimatoppmøtet i København og gjorde få eller ingen forsøk på å forklare hvem og hva Den sorte blok var: voldsmenn, som bevisst ville provosere.

Den samme mangel på motforestillinger gjaldt Greenpeace-aktivisten som forsøkte å bløffe seg inn på den kongelige mottakelsen. Det ble fremstilt som om danskene overreagerte.

«Formålet med disse konfrontationer er bl.a. at fremprovokere en situation, hvor myndighederne tvinges til at anvende magt, og hvor man efterfølgende forsøger at fremstille myndighedernes magtanvendelse som et udtryk for, at Danmark er en politistat,» skriver PET.

Norske medier var med å diskreditere dansk politi. Nå har man selv opplevd 22/7, og tar sikkerhet mer alvorlig. Men nå har man fått vann på mølla når det gjelder faren fra ytre høyre, og kan i enda høyere grad glemme venstreekstremismen.