Alle borgere bør følge med på utviklingen av en sikkerhetsstat som arbeider for åpne grenser og transnasjonale ideer og normer. For dem er nasjonalstaten og dens tilhengere en trussel og en potensiell fiende.

I Norge omfatter dette: PST (Politiets sikkerhetstjeneste), E-tjenesten (Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste), NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet), og FSA (Forsvarets sikkerhetsavdeling. Selv om oppgavene er forskjellige arbeider alle innenfor de samme politiske rammene. Det gjør at man støter på «tjenestene» i uventede sammenhenger.

Ett trekk ved utviklingen er forskningssentra som kartlegger politisk opposisjon og arbeider sammen med «tjenestene». I Norge er det C-Rex under ledelse av Tore Bjørgo.

I Danmark er det Center for Terroranalyse (CTA) som er knyttet til Politiets etterretningstjeneste, PET. De har nettopp utgitt en årlig trusselvurdering, akkurat som norske PST og det er mulig å se den samme dreining: Antistatlig virksomhet defineres og blinkes ut.

I fremtiden blir det viktig å følge med på utviklingen i våre naboland. Vi følger alle i dragsuget på USA, som har størst ressurser, er mest ideologisert og «hjelper» allierte med kapasitet og definisjoner. Det var den type oppgaver som venstresiden i gamle dager ville viet oppmerksomhet.

Nå lever vi andre tider.

Kim Møller har skrevet om den danske årsrapporten på document.dk:

Politiets etterretningstjeneste har nettopp publisert rapporten ‘Vurdering af terrortrusselen mot Danmark’ ((52 sider)), og det er lagt inn kategorier som reflekterer et mer variert trusselnivå. Den ideologiske ubalansen er imidlertid på nivå med tidligere versjoner. I en tid hvor venstreradikale miljøaktivister og revolusjonære kommunister åpent snakker om sabotasjehandlinger mot kritisk infrastruktur, vurderer Senter for terrorismeanalyse (CTA) at venstreekstreme ikke utgjør noen reell trussel. Det gjør de ikke da de verken har ‘intensjon’ eller ‘kapasitet’. I motsetning til høyreekstreme som har ‘kapasitet og/eller intensjon og mulig planlegging’.

De åtte sidene om høyreekstremisme er flankert av en pistolmunning, de tre sidene om venstreekstremisme av en mann som ser ut som han beskytter seg mot tåregass. Høyreekstremisme er rå vold, venstreekstremisme er defensiv. Den offisielle definisjonen av høyreekstremisme er bred, detaljert og mangefasettert, og kunne med litt god vilje omfattet alt fra medlemmer av Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til nazister i Nordfront og DNSB. Venstreekstremisme er derimot bare mennesker ‘ytterst til venstre’, og har ingenting med revolusjon, sosialisme, kommunisme, marxisme, anarkisme, syndikalisme eller ulike avvik å gjøre. Jeg registrerer at høyreekstremistene, i motsetning til venstreekstremistene, ikke er politisk organisert.

“Definition. Højreekstremisme er en fællesbetegnelse for forskellige politiske holdninger, der ligger yderst til højre i det politiske spektrum og som kendetegnes ved kombinationer af nationalistiske, autoritære, anarkistiske, anti-parlamentariske, racistiske, xenofobiske og anti-semitiske standpunkter. Det ideologiske grundlag for højreekstremisme kan stamme fra nazisme og fascisme såvel som nationalkonservatisme. Højreekstremister sætter spørgsmålstegn ved eller afviser demokrati og anser anvendelse af vold som et legitimt middel til at opnå politiske mål.” (s. 27)

“Definition. Venstreekstremisme er en fællesbetegnelse for de forskellige politiske holdninger, der ligger yderst til venstre i det politiske spektrum, og som accepterer anvendelsen af vold for at opnå politiske mål.” (s. 35)

Citater

“De seneste års højreekstremistiske angreb har en række lighedspunkter, herunder at de fortrinsvis er blevet udført af soloterrorister, der har haft begrænset eller slet ingen kontakt eller tilknytning til etablerede fysiske højreekstremistiske organisationer eller grupper. … CTA vurderer, at disse lighedspunkter afspejler en generel udvikling blandt højreekstremister i Vesten, hvor den primære terrortrussel ikke udgår fra etablerede fysiske organisationer og grupper, men derimod fra soloterrorister eller mindre grupper af personer, der er uden tilknytning til højreekstremistiske grupper. Eksempelvis blev 16 ud af 18 gennemførte højreekstremistiske angreb i Vesten i perioden fra januar 2019 til december 2021 udført af soloterrorister, der på angrebstidspunktet hverken handlede på vegne af eller var tilknyttet fysiske høj- reekstremistiske organisationer og grupper.” (s. 28)

“Det mest sandsynlige venstreekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, der udføres af en mindre gruppe personer, der er medlemmer af eller har kontakt til en venstreekstremistisk gruppe, fremfor af en soloterrorist.” (s. 36)

“Klimaekstremister betegner enkeltpersoner og grupper, der til forskel fra aktivister er villige til at anvende vold i kampen for én eller flere sager, hvor hensynet til miljøet og det globale klima indgår som et centralt element. Klimaekstremisme omfatter også personer med sympati for højreekstremisme, herunder de såkaldte økofascister. Der er også en mulighed for, at enkeltpersoner med sympati for venstreekstremisme kan agere voldeligt ek- sempelvis ved deltagelse i klimaaktioner.” (s. 44)

 

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.