På Litteraturhuset for noen dager siden forklarteprofessor Terje Tvedt hva han mente med å innføre begrepet "godhetstyranni" i den norske debatten. Oslo politidistrikts siste rapport over trender i kriminalitetsutviklingen 2016-2017 bekrefter Tvedts poeng. Når rapporten vurderer konsekvensene av en pågående massemigrasjon, stilles for eksempel "høyreekstremisme" opp som alternativet til "humanisme og solidaritet".
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.