PST la i dag fram sin årlige nasjonale trusselvurdering. De bemerket blant annet en økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger. Trusselbildet preges ifølge PST også av konspirasjonsteorier om korona.

Med antistatlige overbevisninger mener PST folk som hevder staten ikke har noe grunnlag for maktutøvelse, og at lover og regler er maktmidler som krenker borgeres frihet og suverenitet.

Andre medier bruker begreper som antistatlige fellesskap, aktivister og holdninger.

Radikaliseringen foregår ved hjelp av konspirasjonsteorier. Men PST vurderer det som lite sannsynlig at disse holdningene kan føre til terrorhandlinger i Norge.

Store mengder «propaganda» og konspirasjonsteorier deles i norske og internasjonale nettfora. Ideene her hjemme påvirkes av ideer fra utlandet. På pressekonferansen etter presentasjonen peker Sjøvold konkret på situasjonen i Canada som et eksempel på hva som påvirker situasjonen her hjemme.

For eksempel er konspirasjonsteorier som hevder at verden styres av en hemmelig global elite med en ondsinnet plan, blitt mer fremtredende blant antistatlige sympatisører, mener PST.

Retorikken preges av «hets, hatefulle ytringer, trusler og oppfordringer om å utføre volds- og terrorhandlinger». Og det er særlig konspirasjonsteorier knyttet til koronapandemien som er tema for konspiratoriske krefter i år.

Teorier om at korona er skapt av myndighetene for å kontrollere befolkningen, og at vaksinering vil medføre massedød, er blant de vanligste konspirasjonene, ifølge trusselvurderingen.

PST sier de forventer at diskusjoner om nasjonale tiltak, vaksinepass og vaksinering, særlig knyttet til barn og unge, vil skape engasjement.

Ifølge NRK blir ansatte i FHI utsatt for hets og trussel, deriblant FHIs direktør Camilla Stoltenberg. Overskriften på NRK-saken er talende, med nok et nyord:

Frykter pandemivold

– Det vi ser i nokon tilfelle er at desse kreftene kan gå over til å bruke vald når dei skal markere sine standpunkt. Då går vi over i terrorsporet og då kan det vere saker for oss, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

PST-sjefen frykter at det dannes allianser mellom vaksinemotstandere og høyreekstreme, og at vaksinesentre kan bli mål for angrep. Aftenposten peker på hendelsen i januar, der rundt 30 vaksinemotstandere møtte opp på et vaksinesenter på Tøyen i Oslo. To personer ble pågrepet.

Videre sier PST at de forventer stort engasjement rundt diskusjoner om nasjonale tiltak, vaksinepass og vaksinering, særlig knyttet til barn og unge.

Utenriks peker PST på Russland og Kina som de viktigste truslene, særlig i form av at disse landenes etterretningstjenester opererer på norsk jord. PST frykter at statlige, utenlandske aktører bedriver kartlegging av personer som bor i Norge. Hensikten er å hindre eller slå ned politisk motstand.

Ifølge PST er det personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning som vil utgjøre den største terrortrusselen mot Norge det kommende året. De vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

PST: Økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger i Norge 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.