Trusselen fra høyreekstreme er nå høyere enn fra ekstreme islamister, mener PST. Trusselnivået i Norge er fortsatt moderat, skriver PST i en oppdatert vurdering av terrortrusselen mot Norge.

PST vurderer det som LITE SANNSYNLIG, i underkant av 40 % sannsynlighet, at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de nærmeste 18 månedene. Bakgrunnen for endringen er sammensatt.

Vi har sett en nedgang i antall saker som mobiliserer til terror, samt en svekkelse av norsktilknyttede ekstreme miljøer og radikalisatorer med fokus på norske forhold.

Trusselen er imidlertid fortsatt til stede og kan skjerpes på kort varsel, understreker PST i sin oppdaterte vurdering av terrortrusselen mot Norge.

Det er 40–60 prosent sannsynlighet at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene, mener PST, som altså vurderer trusselen fra høyreekstreme som høyere enn fra islamister.

– En eventuell høyreekstrem terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig være et forsøk på et masseskadeangrep utført av én person.

Skoler kan være mål
Det er særlig skoleskytinger PST frykter, etter flere avsløringer om planlagte aksjoner mot skoler fra høyreekstreme grupper.

– Derfor vurderer vi nå også at skoler kan være mål for høyreekstremister, skriver PST, som dog ikke har noen konkrete bekymringer om at norske skoler er utsatt.

Det generelle trusselnivået i Norge er fortsatt moderat., ifølge PST. Hverken «antistatlige holdninger» eller trusselen fra «pandemivold» nevnes i den oppdaterte vurderingen.

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.