PST vurderer det fremdeles som MULIG at ekstreme islamister så vel som høyreekstreme, vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av de nærmeste 18 månedene.

Dette skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding. Av ukjent grunn er ikke saken ledsaget med den omtalte Pride-logoen.

Trusselen er imidlertid noe endret sammenlignet med den skjerpede situasjonen vi har vært i siden sist høst. Dette skyldes både at det er mindre fokus på krenkelser av islam i Europa og at islamkritikere i Norge opptrer mindre provoserende enn de en stund hadde intensjon om. I tillegg er det for tiden lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge.

PST vurderer imidlertid det fortsatt dit at handlinger som oppleves som krenkelser av islam vil være en sentral drivkraft i trusselbildet her i landet. Dette betyr at dagens situasjon kan endres raskt. I tillegg ser vi at spørsmål knyttet til vestlig innblanding i muslimske land fremdeles gir grobunn for radikalisering i Norge.

Et eventuelt ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge vil mest sannsynlig ramme et folkerikt sivilt mål med lavt sikringsnivå eller et symbolmål. De mest aktuelle symbolmålene omfatter islamkritikere og personer som assosieres med hån av islam, samt uniformert politi- og forsvarspersonell i det offentlige rom. Kirker, synagoger og relaterte forsamlingssteder er også aktuelle symbolmål.

NTB skriver:

PST skjerpet sin vurdering av trusselen fra islamistisk terror 30. oktober 2020.

I den nye trusselvurderingen vurderer PST det fremdeles dit at handlinger som oppleves som krenkelser av islam, vil være en sentral drivkraft i trusselbildet i Norge. Det vil si at dagens situasjon kan endre seg raskt.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.