Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppgraderte fredag ettermiddag terrorberedskapen etter det de kaller “en skjerpet trussel fra ekstrem islamisme”.

PST vurderer fortsatt faren til å være moderat, men skjerper trusselen etter at “spenningen mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam, vokser både i Norge og i Europa.”

Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til sannsynlig, skriver PST i en pressemelding:

Vi vurderer det fortsatt som MULIG at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver. Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er imidlertid skjerpet fra den siste vurderingen PST gjorde i sommer. Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til SANNSYNLIG.

Bakgrunnen for skjerpelsen vi nå ser, er at spenningen mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam, vokser både i Norge og i Europa. Oppfattede krenkelser av islam er en sentral faktor i radikalisering til islamistisk og religiøst motivert terror. Al-Qaida og ISIL har dessuten nylig kommet med flere oppfordringer til muslimer i alle land om å hevne krenkelser. Majoriteten av muslimer tar imidlertid avstand til terror.

Det er sannsynlig at islamkritiske aktører i Norge vil fortsette å utøve handlinger som enkelte muslimer vil oppleve som krenkende. Ulike aktører på sosiale medier lager i tillegg falske nyheter om påståtte islamkrenkende handlinger i Norge. Dersom det er vanskelig for mottakere å skille mellom falske og ekte nyheter, kan dette bidra til å forsterke bildet av at Norge er et land der islam krenkes.

I tillegg henvender utenlandske radikalisatorer seg til norske muslimer med oppfordringer om å hevne krenkelser av islam. Utviklingen i Frankrike med republisering av Muhammedkarikaturene, påfølgende terrorhandlinger og debatten dette skaper i Norge, kan også bidra til å inspirere personer her i landet til terror.

Samlet sett endrer ovennevnte utviklingstrekk det nåværende trusselbildet. Samtidig viser historien at det kan ta måneder og år før oppfattede krenkelser av islam leder til miljødannelse og terrorrelaterte handlinger.

Det er sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson, som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Andre symbolmål vil være islamkritikere, samt personer som formidler menneskerettigheter og ytringsfrihet. Kirker og synagoger er også aktuelle symbolske mål. Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy. Avvergede forsøk i Vesten viser imidlertid at også ekstreme islamister ofte forsøker å anvende improviserte eksplosive innretninger og skytevåpen.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her, nå 2. opplag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.