Matapour inngår i et nettverk av islamister, opplyser PST: – Det er mange med den type holdninger i Norge. Vi kan ikke overvåke alle, vi kan ikke følge med på alle, sier PST-leder Roger Berg.

Politiets sikkerhetstjeneste innrømmer at man ikke klarer å overvåke alle islamistene som har samme type holdninger som siktede Matapour.

– Det er mange som inngår i dette nettverket, det er mange med den type holdninger i Norge, og vi lever i et liberalt demokrati, vi kan ikke overvåke alle, vi kan ikke følge med på alle, så da blir det hele tiden en vurdering om å beskytte oss mot de farligste, sa fungerende PST-leder Berg i ettermiddag til NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer skytingen som en «ekstrem islamistisk terrorhandling», og løftet i lørdag terrortrusselen til høyeste nivå, opplyste Berg på PSTs pressekonferanse.

Mindre spesifikk

Under selve pressekonferansen var den fungerende PST-lederen mindre spesifikk:

– Det jobbes med å avklare grad av ideologisk motivasjon og tilknytning til andre ekstremister eller tilhørende nettverk.

Uttalelsen til NRK falt i et en-til-en  intervju umiddelbart etter pressekonferansen.

PST har hatt kjennskap til siktede siden 2015, og var bekymret om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge, opplyste Berg i plenum. Overfor NTB presiserte han at «det dreier seg om et miljø som er villig til å begå vold», og at «miljøet finnes både i Oslo og andre steder i landet».

Matapour har ifølge Berg sympatisert med ISIL og fremmedkrigere som har reist fra Norge.

– Vi kan ikke følge med på alle

Følgende er utskrift fra NRKs intervju med Berg:

– Vi hadde en bekymring rundt ham, fordi han inngikk i et såkalt ekstremt islamistisk kontaktnett, eller nettverk, som vi har fulgt med på. Vi har hatt samtaler med ham, vi har vurdert ham over tid, helt tilbake til 2015, og vurdert om det lå et voldspotensiale i hans ekstreme tilnærming.

– Senest i mai hadde vi en samtale med ham. Utfra en totalvurdering mente vi da at han ikke hadde et voldspotensiale som gjorde at vi skulle gripe inn på det tidspunktet. Krevende situasjon, å vurdere det som personer tenker på. Det er lov å ha ekstreme tanker, men når man omsetter det til handling og begår vold, så er det en ulovlig handling.

– Hvordan vurderer du den vurderingen i dag?

Per i dag har vi fokus på å prøve å avverge fremtidige handlinger, forebygge, så får vi se i bakspeilet om det er noe vi kunne gjort anderledes. Det kan vi ikke tenke på nå, nå må vi gjøre alt hva vi kan for å forebygge. Det er mange som inngår i dette nettverket, det er mange med den type holdninger i Norge, og vi lever i et liberalt demokrati, vi kan ikke overvåke alle, vi kan ikke følge med på alle, så da blir det hele tiden en vurdering om å beskytte oss mot de farligste.

PST: Størst fare for høyreekstrem terror

Politiets sikkertstjeneste vurderte nylig at faren for høyreekstrem terror var større enn den fra islamister.

PST offentliggjorde 16. juni sin oppdaterte vurdering av terrortrusselen mot Norge, og proklamerte da at sannsynligheten for at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene er 40–60 prosent.

– En eventuell høyreekstrem terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig være et forsøk på et masseskadeangrep utført av én person, het det.

Sannsynligheten for at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre angrep i Norge de neste 18 månedene ble satt til 40 prosent.

– Trusselen er imidlertid fortsatt til stede og kan skjerpes på kort varsel, skrev PST.

Ni dager senere gikk det troll i ord.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.