Det har skjedd en radikalisering blant norskfødte muslimer. Flere skaffer seg kamptrening i utlandet, og representerer en fare for samfunnet, sa PST-sjef Janne Kristiansen under fremleggelsen av den årlige trusselvurdering tirsdag.

– De siste årene har vi sett en utvkling hvor personer som er oppvokst i Norge har gått igjennom en radikalisering, sier hun.

«I ekstreme islamistiske miljøet er det stor interesse for å reise til konfliktområder for å få trening og kamperfaring. Flere personer i Norge har gjennomført reiser til konfliktområder for opphold i treningsleire eller deltagelse i kamphandlinger», heter det i trusselvurderingen.

En del av de som reiser ut til treningsleire blir værende ute, andre vender tilbake til Norge. De har skaffet seg en operativ kompetanse og et kontaktnett som bekymrer PST.

At PST-sjefen holdt fast ved at ekstreme islamister utgjør den overveiende største faren, overrasket nok mange journalister og politikere.

Kristiansen åpnet med å snakke om 22/7. Hun sa PST ikke undervurderer trusselen fra høyreekstreme, men konstaterte at aktiviteten og trusselen betraktes som lav.

Det vil sikkert provosere mange som mener at PST ikke har fulgt godt nok med på de høyreekstreme.

Men PST-sjefen hadde også en replikk til dem: Hun sa PST må forholde seg til fakta, ikke synsing.

Derimot har 22/7 forandret synet på norsk sårbarhet.

– De grusomme terrorangrepene har forandret på hvordan vi ser på trusler, sårbarhet og sikkerhet. Vi har visst at Norge kunne blitt rammet, for ingen land er immune mot politisk motivert vold, sa hun.

Samtidig avviste hun at PST lukker øynene for politisk vold i anti-islamiske miljøer.

– Vi må ha fokus på det vi har kunnskap om, ikke på det andre tror vi skal mene, sier hun.

Med tanke på det hardkjøret Kristiansen har vært utsatt for etter 22/7, er dette rakrygget.

Flere trusler

Kristiansen sa trusler mot offentlige personer har økt, og nevnte spesielt AUF-leder Eskil Pedersen og overlevende fra Utøya.

«Ytringene og truslene har også blitt grovere og mer alvorlige. Vi forventer et vedvarende høyere nivå når det gjelder trusselaktivitet og negativ oppmerksomhet rettet mot enkelte myndighetspersoner», heter det i trusselvurderingen.

Truslene kommer ifølge Kristiansen gjerne fra enkeltpersoner i antiislamiske og høyreekstreme miljøer. Ofte er disse personene aktive på nettet.

PSTs trusselvurdering: Ekstrem islamisme den største trusselen
**Flere reiser på treningsleir i utlandet
**Vesentlig økning i trusler mot myndighetspersoner etter 22. jul

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂