PST-sjef Jørn Holme sier det finnes små ekstremistiske miljøer i Norge som støtter eller er deltagere i islamistisk terror. Kontakt med eller opphold i konfliktområder som Pakistan, Afghanistan eller Gaza kan representere en sikkerhetsrisiko.

I Norge foregår det ekstrem islamistisk virksomhet i små miljøer i form av propagandavirksomhet og pengeoverføringer til personer eller grupper som bedriver islamistisk virksomhet. Det forventes at de aktuelle aktørene vil videreføre aktiviteten dette året, sier sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Jørn Holme på pressekonferansen der trusselvurderingen blir lagt fram mandag ettermiddag.

– Radikaliseres

– Det finnes karismatiske skikkelser i Norge som utøver påvirkning til personer som er i en radikaliseringsprosess.

Opphold i konfliktområder eller utenlandske treningsleire kan føre til flere og tettere bånd mellom ekstreme islamistiske miljøer i utlandet og grupper i Norge.

– Slike opphold kan gi personer i Norge økt motivasjon og kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger her i landet eller mot norske interesser i utlandet, sier han og trekker frem situasjonen i Irak, Afghanistan og Gaza som grunner til at grupper i Norge kan utvikle seg i uheldige retninger.

Mest påfallende i forhold til tidligere år er den oppmerksomhet PST vier masseødeleggelsesvåpen. Holme uttrykte frykt for at Norge kan bli et transittland for teknologi som er ettertraktet av terrorgrupper eller stater som ønsker seg slike våpen. Det er ikke lenge siden spedisjonsfirmaet Airsped vedtok en høy bot for å ha fraktet gyroskop fra Storbritannia til Iran via Norge.

Holme sa også at man tror WMD-våpen og terror blir et mer aktuelt tema i fremtiden, ifølge Dagsrevyen.


– Ekstrem islamistisk virksomhet i Norge

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂