Kommentar

Aftenposten retter søkelyset mot et alvorlig problem: Alle asylsøkere og illegale innvandrere i Norge som man ikke aner identiteten til. Det oppgis at rundt 80-90 prosent ikke har ID-papirer på seg ved ankomst til Norge. Men jeg har ikke sett noen fullgod forklaring på hvorfor folk fortsetter å lyve om sin identitet. De kan ha hatt grunner til å ødelegge papirene før de kommer hit, men når de først er her, er det vanskelig å skjønne at ikke flertallet kan oppgi riktig idenitet. Det antydes straffereaksjoner, men ingenting er gjort.

Politiets sikkerhetstjeneste har avdekket at flere personer i ekstreme islamistiske miljøer i Norge er kommet inn i landet med falske ID-papirer.
Foreløpig har sikkerhetstjenesten (PST) ikke avdekket terrorister med falske identitetspapirer i Norge. Men PST-sjef Jørn Holme sier de har flere eksempler på personer i ekstreme islamistiske miljøer som er avslørt med falsk ID eller som er i landet som illegale innvandrere.
– I de konkrete sakene PST har avslørt, har vi ikke klart å avdekke at de har begått noe straffbart – ennå. Men vi har overlatt disse sakene til det stedlige politiet. Det er viktig at avsløringer av opphold med falsk ID håndteres som straffesaker, ikke bare som et element i vurderingen av oppholdstillatelse og asyl, sier Holme.
Ingen vet omfanget.
Erfarne politifolk mener tusener lever i Norge med falsk ID og som illegale innvandrere, men ingen tør stå offentlig frem. Offisielle tall finnes ikke.
PST-sjef Holme har heller ikke noen tall, og det mener han er et betydelig problem.

Islamister med falsk ID