Nytt

PST-sjef Jørn Holme sier sikkerhetstjenesten har hatt bekymringssamtaler med ungdom i muslimske miljøer på vei inn i radikalismen. Samme metode er tidligere benyttet overfor høyreekstreme ungdommer.

Holme sier at politiets innsats er rettet mot yngre årsklasser som søker til ekstrem islamisme.

–Vi forteller dem at de er en farlig vei og gjør dem oppmerksomme på at vi følger med, sier Holme om samtalene. Både foresatte, barnevern og skoler kan bli involvert når PST starter sitt forebyggende opplegg.

De ekstreme islamske miljøene i Norge er små, men PST ser tendenser til en viss radikalisering. De frykter at karismatiske ledere kan fremskynde slike prosesser. (ANB-NTB)

Bekymret over unge islamister