PST-sjef Jørn Holme er en snill mann etter intervjuer å dømme. Han er opptatt av at muslimer ikke skal føle seg mistenkeliggjort i kraft av sin tro. Men når han snakker om at det er vold og ikke meninger som kvalifiserer til politiets oppmerksomhet, beveger han seg på gyngende grunn.

I lørdagsintervjuet i Dagens Næringsliv sier han:

PST er ikke et religionspoliti, påpeker han. -Mange tror at vi er opptatt av ytterliggående holdninger i samfunnet. Men det bryr vi oss altså ikke med. Det skal være greit å være konservativ, det skal være greit å være ytterliggående, det skal være greit å være fundamentalist, både i religion og politikk. Det skal være lov å ha konservative holdninger både innenfor islam og kristendom. Vi har ytringsfrihet og religionsfrihet. Men snakker noen om vold i slike sammenhenger, da blir det en jobb for PST.

Det kan virke som om Holme unngår problemene, men dermed ikke sagt at han unnslipper. Å si at det er OK at folk er fundamentalister, endog ytterliggående, er både dumt og naivt. Vil man signalisere til ekstreme miljøer at de får være i fred? PST sier de holder øye med rundt 200 personer, samtidig kunne Aftenposten fortelle at PST med sine 500 ansatte bare har kapasitet til å spane på 1,5 person døgnet rundt. Hvor mye vet man da om miljøene?

Lund-kommisjonen brukes idag som en unnskyldning for ikke å overvåke ekstreme miljøer. Holme sier at man gikk for bredt ut i overvåking av kommunister og AKP (m-l), man ønsker ikke gjøre samme feil om igjen.

Men ingen ansvarlig, og heller ikke journalister, våger å grave i forestillingen om «den indre fiende». Både kommunister og AKP utgjorde en indre fiende, dvs. de ville omstyrte samfunnet. Plikter ikke myndighetene å overvåke slike miljøer? Det samme kan man si om dagens islamister. Journalister burde utfordre myndighetspersoner på disse problemstillingene, men gjør det aldri. De er selve de første til å omsette klisjeen om polititstat og Big Brother.

Holme later til å tro at hvis man definerer bort ubehagelige sider av problemene, forsvinner de:

Jeg er veldig redd for at en terrorhandling her i landet vil skape veldig vonde sår. Og det tror jeg dessverre kan gå mest ut over nordmenn med en annen etnisk bakgrunn. Derfor snakker jeg om dette. Ikke for å skremme folk, men for å prøve å komme litt lenger i tankegangen vår, slik at om dette mot formodning skulle skje, så blir ikke folk redd muslimer.

DN lør. 8. mars 2008

intervjuer Alf Marius Opsahl