Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier at det pågår aktive vervingsforsøk i Norge. Hensikten med vervingen skal være å få muslimske ungdommer med på terrorangrep i utlandet. Hittil har terrorutfordringene i Norge vært diverse støttevirksomhet for terroraksjoner i andre land. Det er tidligere påvist at personer knyttet til terrornettverk har levd i skjul i Norge, og at produksjon av falske dokumenter og pengeoverføringer til terrorist-celler har skjedd herfra.

PST-sjef Jørn Holme har tidligere uttalt at vi i Norge må være forberedt på at egne landsmenn kan bli rekruttert til terrorvirksomhet. Nå avslører han en ny og alvorlig utvikling:

– Vi har noen bekymringsmeldinger om eldre, manipulerende ekstreme islamister som her i landet forsøker å motivere ungdommer til å kunne delta i jihad-angrep i utlandet, sier Holme. Han bemerker at dette er noe PST tar svært alvorlig.

Holme vil ikke si noe nærmere om hvilke personer det dreier seg om, og heller ikke hvor mange det er snakk om.

Han vil heller ikke fortelle om hvordan rekrutteringsforsøkene skjer, eller hvordan de kommer i kontakt med norsk ungdom. Men Holme bekrefter at personene som driver med vervingsforsøkene opererer fysisk i Norge.

Hva PST nå gjør med disse opplysningene er det lagt fullstendig lokk på.

Holme presiserer at det ikke er noen alvorlig terrorfare i Norge, og påpeker at ungdommene som blir forsøkt vervet ønskes til innsats i utlandet. Avsløringene indikerer at det eksisterer grupper i Norge som er direkte knyttet til utenlandske terrornettverk, men PST vil ikke svare på om noen av vervingsforsøkene har lykkes.

På spørsmål om hvordan han nå ser på terrortrusselen her i landet, svarer han:

– Situasjonen er mye mer kompleks og sammensatt enn tidligere. Det er derfor viktig for PST å ha en dialog med hele det norske samfunnet om dette. Vi må engasjere gode motkrefter i lokalsamfunn og i ulike etniske miljøer. Vi er helt avhengig av tillit og samarbeid med alle som kan ha opplysninger om hva som skjer i de ekstreme islamske miljøene. På sett og vis er dette en parallell til vårt arbeid mot høyreekstremisme hvor lokale krefter og familien ofte blir involvert.

Utstrakt hånd.

Nettopp i en situasjon med nye avsløringer om militant islamisme i Norge, mener PST-sjefen at det er viktig å ha riktig fokus. I et intervju tidligere i helgen, advarte Holme mot å slå norske muslimer i hardkorn med islamsk ekstremisme. Han understreker at PST er avhengig av informasjon fra disse miljøene og at tjenesten dermed også må ha den nødvendige tillit i også denne delen av befolkningen.

– Av og til snakker både politikere, journalister og politifolk på en slik måte at norske muslimer føler seg stigmatisert i det norske samfunn. I mer enn 90 prosent av terrorangrepene er jo muslimer ofrene. De med norsk etnisk bakgrunn må ikke stille andre krav til norske med annen etnisk bakgrunn. Der er ikke riktig å forlange at norske muslimer skal gå offentlig ut og ta avstand fra terrorisme. For det gjør de uansett, sier Holme.

Norske muslimer er for øvrig overrasket og bekymret, og frykter at PSTs opplysninger skal skape flere fordommer:

– Jørn Holme må snakke om en annen verden enn den jeg beveger meg i. Jeg har vært i flere muslimske miljøer, både i Oslo og andre norske byer, og aldri hørt noe om dette, sier Kim Abdul Karim.

Leder for Muslimsk Studentsamfunn, Miriam Javed, tviler på at en muslimsk nordmann ville la seg overtale til å begå terrorhandlinger:

– Unge muslimer har mye kunnskap. Om noen hadde blitt forsøkt vervet, tror jeg de ville meldt fra og eventuelt kontaktet PST, slik at de ekstreme personene ville blitt tatt hånd om før meningene deres fikk forgreinet seg, sier hun.

Javed legger til at ungdommene heller er bekymret for mistenkeliggjøring og fordommer mot religionen sin.

Aftenposten: – Norsk ungdom mål for terrorister

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂