PST-sjef Benedicte Bjørnland tegner et dystert bilde av situasjonen Norge er oppe i. Terrorfaren er stor. Det handler om islamister som ser på Norge som en fiende. Norges befolkning oppfordres til å ikke la seg skremme.

(Det er etterhvert mye vi ikke skal la oss skremme av: høye voldtektstall, mange personran og agressive tiggere, bare for å nevne noe.)

Radikalisering var et nærmest ukjent begrep for bare noen få år siden, og er neppe beviset på at Norge er blitt et tryggere sted å bo.

– Det er sannsynlig at vi kan oppleve et forsøk på eller en gjennomført terrorhandling i Norge i 2015, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

«Den negative utviklingen av trusselsituasjonen i Norge forventes å fortsette i 2015. Det finnes aktive ekstreme islamistiske miljøer i Norge som tiltrekker seg nye tilhengere og rekrutterer fremmedkrigere. For flere av disse er Norge en fiende. Norsk militær deltakelse mot ISIL (også kalt IS, journ.anm.) og al-Qaida (AQ) vil bidra til å forsterke dette fiendebildet.»

– Det er heller ikke slik at dette kun berører ungdom med muslimsk bakgrunn, sier Bjørnland, og legger til at det også finnes eksempler på etnisk norske ungdommer som er blitt radikalisert, sier hun.

– Har hver enkelt av oss, vi som bor i Norge, grunn til å være bekymret?

– Nei, det vil jeg ikke si. Fordi sjansen for at man blir utsatt for en terrorhandling er ytterst liten. Det som er det svært alvorlige med terror er den frykten det skaper i samfunnet. Så er det selvfølgelig, for de som blir utsatt for det, den største tragedie, sier Bjørnland.

 

VG