Nytt

PST og justisministeren opplyste at de har informasjoner om en konkret terrortrussel mot Norge i nær fremtid. Trusselen er knyttet til en ekstremgruppe i Syria. Mye av informasjonen er ubekreftet, men myndigjhetene tar den såpass alvorlig at de går ut med den.

Informasjonen tas alvorlig, men den er uspesifikk. Myndighetene vet ikke hvem eller hva målene eventuelt er. PSTs melding var alarmerende.

– Vi har opplysninger om at terrorhandlinger mot Norge er planlagt gjennomført om kort tid, trolig innen få dager, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Vi vet ikke hvor et mulig angrep kan skje. Vi forstår at enkelte kan bli urolige. Informasjonen vi har inneholder ikke trusler mot konkrete personer eller institusjoner. Vi er spesielt årvåkne, sier politidirektør Vidar Refvik.

PST-sjefen var klar på at trusselen har tilknytning til norske deltakere i krigen i Syria.

– Det vi har fått informasjon om er at det er personer som har deltatt i kamphandlinger på bakken i Syria. Vi holder alle muligheter åpne. Vi kommer til å jobbe intenst for å få et mer avklart trusselbilde, sier PST-sjef Bjørnland. 

Den konkrete trusselen gjør at politidistriktene er varslet, og det er innført skjerpet beredskap. Men når VG spør Oslo Lufthavn Gardermoen og NSB er de intetanende.

Pressevakten hos NSB sier til VG at de ikke har hørt noe fra politiet om en trusselsituasjon.

 – Oslo Lufthavn har ikke fått noen beskjed fra politiet om endringer i rutiner, så trafikken går som normalt, opplyser direktør for Organisasjon og Økonomi ved Oslo Lufthavn, Marit Kjær til VG.

Det tyder på at regjeringen og politiet er tatt på sengen og har handlet raskt, men ikke rukket å koordinere varslingen.

http://www.aftenposten.no/incoming/Politiet-setter-i-gang-tiltak-mot-konkret-trussel-mot-Norge-7646799.html#.U9DBP1aUfQI

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/pst-sjef-terrorhandling-planlagt-i-norge-om-faa-dager/a/23260232/