På Nørrebro bor den aldrende, norske antifacist Stein Lillevolden. Han er hverken tilfreds med den «postmoderne danske racisme» eller sine norske landsmænd på Document.no, og især ikke med Søren Krarup. Han har nok ikke læst Mikael Jalvings bog om ham.

Lillevolden er dømt efter opviglerparagraffen og for at have kastet brosten mod politiet i Gøteborg 2001 og rød maling på den israelske ambassade i Oslo. Hvad han ellers laver i Danmark, eller hvorfor han er her, er uvist. (Foto: Lilevolden demonstrerer mod nazisme, Kbh. 2014.)

I snart tredve år har det foregått en skitten krig mot Danmarks rasismeparagraf, en kamp som i år fikk en liten avstikker til det stadig mer snikdanifiserte Norge, gjennom Dan Park-showet til document.no. Den danske rasismeparagrafen var antagelig verdens første av denne typen juridisk forsvar for minoriteter, da den ble vedtatt i 1939 for å beskytte landets jødiske befolkning mot den voksende nazismen, på bakgrunn av det overveldende barbariet syd for grensen, under krystallnatten i november 1938. Bannerfører for den skitne krigen mot minoritetsbeskyttelse har vært presten og politikeren Søren Krarup.

Etterhvert fikk han et helt parti, Dansk Folkeparti, til å målbære sine tanker om at alt fra rasismeparagrafen, retten til asyl, internasjonale menneskerettigheter og annen rettighetsstyrt politikk er uttrykk for et overnasjonalt diktatur som truer Danmarks interesser.

Men full sving på prosessen ble det først med Jyllands-Postens trykking av Muhammed-tegningene og den etterfølgende ytringsfrihetsdebatten. Den skitne ytringsfrihetskrigen har langt på vei blitt Danmarks nasjonalideologi etter at man taktisk smart har utpekt Danmarks historiske erkefiende Sverige til et totalitært land styrt av politisk korrekthet, fordi landet i større grad respekterer internasjonale menneskerettigheter. Alt som plager svenskene kan virkelig få en danske opp av sofaen. Skitten krig mot rasismeparagrafen Av Stein Lillevolden, Facebook. – Trykt i Samora Magasin, december 2014.

PST: Sandsynligt terrorangreb mod Norge i 2015

Efter Paris ville mange nok gerne have hørt danske politikere sige noget prægnant, men nej. Danske jøder har i stilhed haft en alvorlig snak med justitsministeren, hvilket er naturligt da de er terrormål nr. et. Men vi andre? ER situationen efter Paris ikke alvorlig nok?

Det er sannsynlig at vi kan oppleve et forsøk på eller en gjennomført terrorhandling i Norge i 2015, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Uttalelsen kom da PST onsdag presenterte sin årlige ugraderte trusselvurdering av Norge. Radikalisering og rekruttering til voldsforherligende islamistiske grupper i Midtøsten utgjør en sterk trussel mot Norge, mener PST.

– Vi ser en potensiell trussel i mennesker i Norge som sympatiserer med terrororganisasjoner. Både ISIL og al-Qaidas allierte i Syria, al-Nursa, har oppfordret sympatisører i Vesten til å gjennomføre angrep mot USA og deres alliansepartnere. Vi vet at aksjoner er gjennomført av personer som sympatiserer med grupper som ISIL og al-Qaida. En terroraksjon kan komme helt uten forvarsel, sier Bjørnland.

Hun påpeker at det i fjor ble gjennomført eller forsøkt gjennomført terroraksjoner i Europa av personer som tilsynelatende sympatiserer med med IS og al-Qaida. PST: Ekstreme islamistiske miljøer blant de største truslene mot Norge, (Taust om “Med Norge som fiende”.) Relateret: “Frankreich ist im Krieg mit dem Islam!”