PST-sjef Benedicte Bjørnland tegnet et dystert bilde under fremleggingen av den årlige trusselvurderingen tirsdag. Trusselen kommer fra islamistiske miljøer. PST kjenner til at 50 mennesker har reist til Syria, hvor de hovedsakelig slutter seg til radikale grupper som Nusra og ISIL/ISIS. 50 er mange, og de er rekruttert/mobilisert på kort tid. Samme utvikling skjer man […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.