– Voldsaksjoner vil først og fremst være rettet mot innvandrere.

VG greide i det minste å legge til denne biten:

Men radikale islamister utgjør størst fare

Tilstrømningen av asylsøkere har vekket andre krefter i samfunnet, siterer VG.  Og bekrefter samtidig at potensielle voldelige nordmenn utgjør et sekundært problem. En reaksjon. Det er alltid lettere å håndtere de sekulære problemene, de er synligere og mindre komplekse og krever ikke politiske avgjørelser og handlekraft i samme grad.

– Når antallet migranter blir ekstraordinært stort på kort tid, blir det vanskelig å gjennomføre en kvalitetsmessig god asylregistrering før ordentlige søkerintervjuer er gjennomført. Vi vet lite om hvem som kommer til landet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

En spesiell bekymring er faren for at enkeltindivider som kommer til Norge blir fanget opp av ekstreme miljøer og radikalisert her.

– Særlig de mindreårige og enslige asylsøkere er utsatt og må fanges opp, sier hun, og påpeker at rekrutteringen kan øke på grunn av som følge av den massive tilstrømningen.

VG fortsetter sin rapport med IS-trusselen og utenlandsk etterretning. De kunne godt ha lagt til at ekstremister forsøker å rekruttere ved norske asylmottak.

Var VG og Dagbladet på den samme pressekonferansen?

2556730F00000578-0-image-a-6_1423083582958