PSTs trusselvurdering var tema for Dagsnytt 18 på NRK Radio i går ettermiddag, hvor det blant annet ble fremhevet at migrasjonsbølgen virker mobiliserende på høyreekstreme – en analyse som behendig unngår å ta stilling til om enhver motstand mot migrasjon er å anse som høyreekstremisme (lytteren skal selv trekke den konklusjonen).

Sendingens høydepunkt var følgende ordveksling mellom programlederen og PST-sjef Bjørnland:

Du, hva skal til for å bli rubrisert som høyreekstrem av PST?

Nei altså, vi favner nok ganske vidt, altså både tradisjonelle høyreekstremister men også uttrykt anti-islam. Det vi er opptatt av, er jo de som kan ha intensjon og kapasitet til å gjøre voldelige handlinger. Man får ikke PSTs øyne på seg hvis man er såkalt høyreradikal, men det er de ekstreme som får vår oppmerksomhet.

Sjefen for det norske sikkerhetspolitiet er altså av den oppfatning at det å være imot islam er høyreekstremt. Det er nokså harde ord, for de vi først og fremst tenker på som høyreekstreme, har sans for massemord.

Mon tro om den samme vurderingen gjelder f.eks. det å være anti-kristen?

Benedicte_Marie_Bjørnland,_PST-sjef
PST-sjef Benedicte Bjørnland

En av Norges bestselgende forfattere for tiden heter Hege Storhaug, som har gitt ut en bok med tittelen «Islam, den ellevte landeplage». Er Hege Storhaug høyreekstrem? Er de titusener av personer som har kjøpt boken hennes høyreekstreme? La oss for moro skyld tenke oss at PST-sjefen og Storhaug var kandidater i et norsk presidentvalg. Hvem ville ha vunnet?

Bjørnland kommer altså farlig nær å si at store deler av den norske befolkningen er høyreekstreme.

Vi andre trekker nok den konklusjon av Hege Storhaug ikke er imot individer, men at hun er imot en ideologi. Det er legitimt. La ideene kjempe seg i mellom, og måtte den beste vinne.

I USA har ellers den ikke helt ukjente Donald Trump vakt en viss oppsikt med uttalelser som kan oppfattes som nokså anti-islamske. Etter PST-sjefens oppfatning er han altså høyreekstrem.

En må vel nesten regne med at den amerikanske ambassaden merker seg at en av deres egne presidentkandidater kvalifiserer som høyreekstrem hos sjefen for sikkerhetspolitiet i en alliert stat. For oss andre som er veldig glade for å være allierte med denne staten, gjenstår spørsmålet: Er PST-sjefen en fare for rikets sikkerhet?

 

Dagsnytt 18 (fra ca. 4:30)

Takk til Knut Grepstad, som gjorde oppmerksom på ordskiftet i kommentarfeltet.