Benedicte Bjørnland. Foto: PST / Flickr.

PST-sjef Benedicte Bjørnland er bekymret for at flere som har vært dømt for tilknytning til jihadistgruppa IS, nå er i ferd med å slippe ut av fengsel.

– Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet, skrev PST i den åpne trusselvurderingen som ble lagt fram mandag.

På en pressekonferanse trakk PST-sjefen fram at flere IS-medlemmer som er dømt i Norge, vil slippe ut i inneværende år.

– Vi håper at de har kommet på bedre tanker mens de har sittet og sonet fengselsstraffer, men vi har ikke noe garanti for det. Særlig de som har vært i Syria og Irak, som har vært fremmedkrigere og slåss for ISIL, kan utgjøre en fare hvis de har beholdt sitt ideologiske ståsted, sa hun.

– De som ikke slutter med aktiviteter som vi knytter til ekstrem islamistisk virksomhet, må regne med oppmerksomhet fra PST også når de slipper ut, fortsatte PST-sjefen.

Svekket
Selv om trusselen fra radikal islam fortsatt regnes som den største, understrekte Bjørnland at Norge relativt sett er et trygt land.

I trusselvurderingen viser PST til at IS har tapt sitt «kalifat» i Syria og Irak, og dermed mistet en vesentlig del av sin appell. I tillegg var det i 2018 en markant nedgang i antall IS-inspirerte terrorangrep i Europa.

– Svekkelsen av IS har ført til mindre radikaliseringsvirksomhet og støtte til ekstrem islamisme i Norge, skriver PST.

Det understrekes også at selv om Norge inngår i fiendebildet til både IS og al-Qaida, er det flere andre europeiske land som er langt mer framtredende i dette bildet.

Fellestrekk
Sannsynligheten for at norske høyreekstreme eller venstreekstreme grupper gjennomfører terrorangrep i Norge i 2019, vurderes som liten.

– Den nordiske motstandsbevegelsen er den høyreekstreme bevegelsen som har hatt størst eksponering de siste årene. Det forventes ikke at den vokser nevneverdig. De andre innvandrings- og islamfiendtlige gruppene i Norge er få og små og preget av svak organisering og lite samarbeid. Vi forventer at de først og fremst vil være aktive på internett, sa Bjørnland.

– Når det gjelder venstreekstreme har det vært økt aktivitet og rekruttering det siste året. Likevel er dette fortsatt marginalt i Norge, og det er fremdeles først og fremst et ordensproblem, sa PST-sjefen.

Samtidig understreket hun at de radikale miljøene i Norge har noen klare fellestrekk, til tross for at de har vidt forskjellig grunnsyn.

– Det dreier seg om menn med lav utdanning, løs tilknytning til arbeidslivet og kriminell bakgrunn. Mange av dem har opplevd omsorgssvikt, tilpasningsproblemer eller psykiske problemer. Dette tyder på at ideologisk eller religiøs overbevisning ikke er det avgjørende, sa Bjørnland.

Advarer mot Huawei
PST-sjefen understreket også at etterretningstrykket mot Norge fra fremmede stater er økende. Det gjelder spesielt datanettverksoperasjoner.

– Metodene er billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte, sa Bjørnland.

Russland ble trukket fram som den største trusselen, men PST advarte også om Kina og Huawei. Den kinesiske IT-giganten har vært brukt som utstyrsleverandør både av Telia og Telenor.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør. Det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet. Kinas etterretningslov pålegger for eksempel både private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det, sa PST-sjefen.

 
 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.