Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er dessverre blitt enda et påskudd til å fortegne både trusselbildet og samfunnsutviklingen. Selve trusselvurderingen slår fast at ekstrem islamisme fortsatt vurderes å utgjøre den største trusselen i Norge for 2016. Dette faktum nedtones så mye som mulig og gjemmes i nyheten om at trusselen fra høyreekstreme miljøer anses å […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.