Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er dessverre blitt enda et påskudd til å fortegne både trusselbildet og samfunnsutviklingen.

Selve trusselvurderingen slår fast at ekstrem islamisme fortsatt vurderes å utgjøre den største trusselen i Norge for 2016. Dette faktum nedtones så mye som mulig og gjemmes i nyheten om at trusselen fra høyreekstreme miljøer anses å øke.

Tirsdag var det etermediene som omtalte trusselvurderingen. Onsdag tygger papiravisene videre på en trussel fra høyre som viser seg ikke å være særlig stor. Det er i alle fall inntrykket man får når man faktisk leser litt mer enn overskrift og ingress.

Omtalen av PSTs trusselvurdering er et godt eksempel på hvordan man forsøker å sette vanlige folk sjakkmatt i innvandringsdebatten. Både PST-sjefen og andre medieaktører forfekter at det selvsagt er lov å være kritisk til både innvandring og islam, men effekten av å koke innvandringskritikk sammen med høyreekstremisme er at det blir enda mer krevende å uttale seg kritisk om samfunnsutviklingen og den rekordstore innvandringen – med mindre man godtar merkelappen høyreekstrem.

Å ukritisk knytte innvandringsmotstand til høyreekstremisme er å frata helt vanlige folk, med helt vanlige og sunne meninger, muligheten til å opponere mot samfunnsutviklingen og den voldsomme migrasjonen. Det er både udemokratisk, totalitært og tvers igjennom arrogant at de som betaler moroa i praksis forsøkes målbindes i denne viktige debatten.

-I følge leder for PST i Sør Trøndelag, Terje Lunde, er motstand mot innvandring en kjernesak for det høyreekstreme miljøet også i Trøndelag.

Høyreekstremisme må defineres på en helt annen og mer presis måte enn et samlebegrep om innvandringsmotstand. Det er ingenting ekstremt ved at nordmenn ikke ønsker å bytte ut sin egen befolkning med en befolkning fra Nord-Afrika og Midtøsten, snarere tvert imot.

PST-leder Benedicte Bjørnlands uttalelser tyder på at de høyreekstreme ikke er så truende som medieoppslagene kan tyde på.

-En økning i antall høyreekstreme øker også sannsynligheten for voldshandlinger. Forsøk på brannstiftelser og andre former for sabotasjeaksjoner mot asylmottak er sannsynlig, slår PST fast i sin trusselvurdering, men tror at terskelen for at disse miljøene gjennomfører aksjoner der målet er å drepe, fortsatt er høy.

Hun understreker at det så langt er mangel på en felles og samlende ideologi og mener det er lite sannsynlig at disse gruppene vil samles.

På den høyreekstreme siden har man spredte grupper, uten en samlende ideologi som man anser kan sette asylmottak i brann, men ingen aksjoner der målet er å drepe.  På den ekstreme islamistiske siden har man en samlende religion/ideologi, et verdensomspennende nettverk og finansiell hjelp fra ulike aktører. I tillegg viser all empiri at målet er å gjennomføre spektakulære terroraksjoner der målet er å drepe flest mulig. Og PST vurderer det som sannsynlig at det i løpet av 2016 vil bli gjennomført terrorangrep av islamister i Norge.

Likevel velger mediene å drøvtygge, ørte og tygge videre på faren fra høyreekstreme.  PST-leder i Sør Trøndelag, Terje Lunde har gjort viktige observasjoner og slik konkludert med vekst i de høyreekstreme rekker.

-Vi har sett at de høyreekstreme har intensivert aktiviteten med plakatklistring. Det er en form for ytring, hvor selve ytringen i utgangspunktet ikke er straffbar, men avhengig av sted kan være en sak for det lokale politiet i den forstand å være ulovlig plakatklistring, forsøpling eller skadeverk.

Ulovlig plakatklistring – ikke rart mediene slår på stortromma!

 

«–Høyreekstreme har oppfordret til vold og skadeverk» Adresseavisen 10. 02. 2016