Nytt

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland mener at parallellsamfunn er det samme som no-go soner hvor politiet ikke lenger har kontroll. Noe slikt kan hun ikke se tendenser til i Norge.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland definerer parallellssamfunn slik tilstanden er i enkelte svenske bydeler, med såkalte no-go-soner der politiet er skremt fra å gå inn, og tiltroen til myndighetene er borte. Dette ifølge seniorrådgiver og pressekontakt Martin Bernsen i PST.

– Men PST-sjefen mener ikke at vi har tendenser til slike parallellsamfunn i Norge i dag, sier han.

En anonym rådgiver ved en videregående skole i Oslo forteller om ungdommer som lever som slaver og blir utsatt for æresvold. Den sosiale kontrollen er svært sterk og ungdommer giftes bort med tvang. Det finnes grupper som ikke på noen som helst måte vil ha innblanding fra det norske samfunnet, men vi kan nok anta at de pengene som kan trekkes ut av NAV-systemet ikke blir liggende uavhentet. Det er grunn til å minne om at PST-sjefen ikke en gang ser tendenser til parallellsamfunn i Norge.

– Jeg blir stadig overrasket over hvor ille det kan være.

Den erfarne rådgiveren på en videregående skole i Oslo, som av hensyn til elevene og i samråd med rektor velger å være anonym, er ikke i tvil om at det finnes parallellsamfunn i Norge.

I de fem årene hun har arbeidet på den innvandrertette skolen, er hun blitt kjent med en virkelighet svært mange Oslo-borgere aldri er i berøring med.

– Politikerne beskriver ikke virkeligheten slik den faktisk er, sier hun og kan fortelle om elever som opplever regelrett slaveri, æresvold, knallhard sosial kontroll, tvangsekteskap og omskjæring. Og miljøer som ønsker minst mulig innblanding fra storsamfunnet.

Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator, er såpass klarsynt at han antar at fremveksten av parallellsamfunn vil skyte fart. Med et økende antall flyktninger vil problemene øke. Størst sikkerhetsrisiko gjør de papirløse.

– Også her til lands vil en fremvekst av slike parallellsamfunn kunne gå raskt, når de rekordstore antallene asylsøkere skal bosettes, på samme tid som vi opplever raskt økende arbeidsledighet og muligheter for nyankomne til å få jobb, sier Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator.

—-

– Mange av de nye flyktningene fra Eritrea, Afghanistan og Syria tilhører klankulturer som erfaringsmessig ikke lett lar seg integrere, påpeker han.

Papirløse største trussel

Toje mener den største trusselen i Europa er papirløse innvandrere som ingen har oversikt over.

 

Benedicte_Marie_Bjørnland,_PST-sjef

Hvem ønsker PST-sjefen å beskytte?

Aftenposten