PST-sjef Benedicte Bjørnland sier de har oversikt over 70 som har reist til Syria, men at de tror det reelle tallet er «vesentlig høyere». Ordet «vesentlig» tilsier at det er mange flere. Hvor mange vil ikke Bjørnland konkretisere. Dagbladet har sagt dobbelt så mange.

–  Vi antar at det reelle tallet er vesentlig høyere, og tallet fortsetter å stige, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland da hun holdt tale i Oslo Militære Samfund mandag.
Tallet på drepte og returnerte stiger også, men saktere, tilføyde hun.
Om lag 15 personer er drept i kampene, mens om lag 25 så langt har returnert til Norge.
– Igjen er det rimelig å anta at her er det mørketall som skjuler det reelle tallet, sa Bjørnland.
Ifølge PST-sjefen reiser også etnisk norske konvertitter i økende grad til Syria og Irak for å kjempe for Den islamske staten (IS), selv om overvekten er personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Bjørnland sier ikke mye, men hun sier noe: Tallet fortsetter å stige.

Problemet ligger i mottakerenden. Mediene stiller ikke de rette spørsmål. Både medier og forskere har understreket at det er noen få av en minoritet. Nærmest en bagatell som reiser. Det er ikke lenge siden Thomas Hegghammer antydet at strømmen hadde avtatt. Anders Romarheim sa til Dagbladet lørdag at IS var på retur.

Men lytter man til sikkerhetstjeneste kommer det ikke noen slike signal. De forteller om en jevn trafikk. Bjørnland fortalte om en skarp stigning i antall terrorangrep eller forsøk på angrep, hun nevnte Paris og København. Og nå Tunis.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politiets-sikkerhetstjeneste-pst/pst-antall-fremmedkrigere-er-hoeyere-enn-kjent/a/23420484/