Nytt

Om lag 30 jihadister med norsk tilknytning er blitt drept i Syria og Irak, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST har tidligere operert med om lag 20 drepte.

– Av de 100 menn og kvinner som har dratt til Syria og Irak, regner vi med at 30 er drept, 40 har returnert til Norge og 30 er fortsatt i Syria eller i Irak, men mange av de gjenværende har en usikker status. Flere av dem kan også være drept, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

PST understreker at tallene er anslag og at situasjonen er uoversiktlig, men at veldig mange av jihadistene er døde.

Fra før er det kjent at flere av kvinnene som har reist fra Norge til Syria og Irak, har født barn. Omlag ti kvinner har reist til «kalifatet», og PST har tidligere ment at ti barn var født av disse kvinnene i Syria og Irak.

– Det tallet er nok høyere nå, sier Bernsen.

«Dersom personer som har oppholdt seg i Syria eller Irak, vender tilbake til Norge for å gjenoppta kontakten med ekstreme islamister her i landet, vil dette kunne påvirke trusselen i negativ retning,» lyder det i PSTs trusselvurdering for 2018.