Budstikka.no melder at seks unge fra Bærum har reist til Syria for å delta i krigen.

Tidligere het det at det var et miljø i Østfold hvorav flere var reist til Syria. Nå altså også i Bærum.

Minst seks unge islamister fra Bærum skal ha reist til Syria. Miljøet består i all hovedsak av unge voksne i 20-årene, melder avisen Budstikka. De fleste skal ha vokst opp i Vestre Bærum, innenfor et geografisk avgrenset område.

Flere personer holdes i dag under oppsyn av PST, og flere av de seks skal ha kjent hverandre fra grunnskole eller videregående.

– Jeg kan bekrefte at flere av personene vi har fulgt med på har tilknytning til Bærum på ulike måter, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til avisen. Han ønsker ikke å gå ut med tall. Avisen har de siste dagene hatt flere artikler om det som skal være et islamistisk miljø i Bærum.

En kvinne på 22 år, også hun fra Bærum, har giftet seg med Arfan Bhatti, som sitter fengslet i Pakistan.

Bhatti sitter fengslet i Nord-Pakistan, og hans kone, som har gått ungdoms- og videregående skole i Bærum,  regnes nå som en av de mest sentrale personene i det radikale islamistmiljøet i Norge. De siste årene skal hun ha engasjert seg i den konservative islamske ungdomsorganisasjonen Islam Net og ha begynt å bruke det heldekkende plagget niqab.

Hennes norsk-pakistanske far forteller at han fikk høre om giftemålet gjennom en bekjent. Overfor avisen forteller han at datteren hadde en helt vanlig oppvekst.

Dette kan ikke være noen annen enn kvinnen som både Aftenposten og Dagbladet har gitt store oppslag, Dagbladet på førstesiden, med tittelen: -Vi er i krig med Norge.

Ikhlaque Chan, ungdomsarbeider i Bærum kommune, mener det ikke så mye handler om religion, men behov for sosial samhørighet. Eller det kan handle om at dette er en tolkning som passer Chan. Han trekker inn medienes negative fremstilling av muslimer som en faktor.

Chan sier også til avisen at negativ oppmerksomhet mot muslimer i medier og storsamfunn bidrar til radikalisering, og at moskeene er for utydelige i sin tilnærming til ungdom

Han ser bort fra at jihadistene selv ønsker medieomtale. Hva med omtalen burkakvinnen fikk i Dagbladet og Aftenposten? Det var en oppmerksomhet hun trolig søkte og ønsket selv. Den var ikke negativ, men ga en slags skrekkblandet glamour rundt jihad.

Bildet er mer komplisert enn som så.

Politisk korrekte ønsker å gi andre skylden for radikalisering. Det er en unnskyldning som umynddigjør jihadistene.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Islamister-drar-fra-Barum-til-Syria-7596341.html#.U5WRg2RB6xw

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂