Bilde: Printz Christian August: Reven i hønsegården (1860)

PST ble advart om at en jihadist-predikant ville komme til Norge for å holde foredrag. De hadde en måned på seg til å stanse besøket, men foretok seg ingenting.

Tarik Chadlioui eller Tarik Ibn Ali som han også kaller seg, fikk komme til Norge i mai 2016 og holde foredrag for flere hundre marokkanske unge i en hall på Bryn. Det var fjerde gangen han var her.

Chadlioui ble forrige uke pågrepet i Birmingham og er tiltalt for å ha vært sentral i rekrutteringen av krigere til Syria. Han har vært på sikkerhetstjenestenes radar lenge. Likevel får en slik jihadist-predikant ikke bare reise inn i Norge, men får holde foredrag.

En norsk-marokkansk kvinne varslet PST som takket for tipset og hadde en utførlig samtale med henne. Så hørte hun ikke og Chadlioui kom.

– En slik som han har ingenting i Norge å gjøre. Det er et nederlag at han kom, og at så mange dro for å høre på ham, sier en norsk-marokkansk kvinne til NRK. Hun ønsker å være anonym, fordi hun vet at predikanten er svært populær i miljøet.

NRK «glemmer» å utdype hvorfor hun ikke ønsker å stå frem overfor en imam som er upopulær: Det kan være farlig.

Det finnes etterhvert en god del mennesker i Norge fra MENA-landene som ser trusselen som radikal islam representerer og ønsker å hjelpe myndighetene:

Hun sendte flere avis- og YouTube-lenker, blant annet med videoer der han skal ha oppfordret til jihad og glorifiserer det å dø for islam.

– De ringte meg opp, og vi hadde en lang samtale, men så skjedde det ikke noe mer.

PST er profesjonelle. De kan bare søke i databasen så finner de fort ut hvem Chadlioui er. De trenger ikke youtube-videoer. De vet hvilke predikanter som reiser inn i Norge. Noe annet ville være utillatelig. Det at Chadlioui ikke ble stanset kan tolkes som at PST synes det er greit at en jihadist-predikant kan komme til Norge for å rekruttere, for det er de gjør: Misjonerer og rekrutterer.

Hvis PST synes det er greit, reiser det en rekke spørsmål om ansvar, og forsømmelse, som – hvis Norge rammes av terror – vil slå tilbake på politikerne.

Det har vært mange slike historier nå og det skjer ingenting. Politikerne er blitt advart av medieoppslag. Likevel får predikantene komme.

Historien viser også at Norge er del av nettverket som fremmer jihad i Europa. Forstår ikke politikerne hvilken sikkerhetsrisiko dette er?

Mediene har fra tid til annen oppslag om predikantene til Islam Nets påskekonferanse, men så skjer det ikke mer. Hvorfor får de fortsette å komme?

Lov mot hatpredikanter

Danmark har vedtatt en lov mot hatpredikanter. Seks er foreløpig nektet innreise. Norske medier omtaler ikke loven.  Norske politikere får ikke samme idé. Hvorfor ikke? Hva skal de si den dagen det smeller i Norge? Det virker ikke som de vil forstå alvoret.

Chadlioui er den type «predikant» som reiser rundt i Europa og hisser til krig, mot Vesten. Han er marokkaner, med belgisk statsborgerskap og flyttet for to år siden til Birmingham. Han har åtte barn. Mange av jihadistene lever på trygd, om ikke annet, barnetrygd. Britiske skattebetalere betaler for krigen mot dem selv. Dette har vi sett mange eksempler på.

Myndighetene viser en svakhet som undergraver folks motstandskraft. De blir motløse.

Karismatisk

Chadlioui er en person med utstråling, som vinner de unges hjerter. Alarmen burde gå hos PST når de hører om slike:

– Han er veldig karismatisk og bruker mye humor, og er derfor veldig godt likt særlig blant unge. Han rekrutterer ikke IS-soldater fra en scene i det offentlige rom, men folk som tar kontakt med ham privat får til svar at de har plikt å dra til Syria, hevder kvinnen.

I en Vurdering av trusselbildet i Norge, skrevet av Siv Alsen og publisert 27. juni, innrømmer PST at de ikke har kontroll eller vet hva som foregår. Det er arenaer de ikke kjenner til. Likevel åpner de med å si at radikaliseringsnivået har falt. Men det er altså de miljøer PST kjenner til. De er svekket av død og rettsprosesser. Men i neste øyeblikk innrømmer PST at de har oppdaget radikaliserte de ikke kjente til.

De organiserte miljøene fremstår som svekket som følge av blant annet rettsprosesser og dødsfall.

Samtidig har vi det siste halvåret sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljø.Rapportering om nye tilfeller av radikalisering viser at radikalisering også foregår på nye arenaer, utenfor de store byene og i miljøer vi mangler kunnskap om. Radikalisering kan foregå mellom venner, i lukkede miljøer eller på internett. Det kan være betydelige etterretningshull i vår kunnskap om radikalisering i Norge.

Islamismen er integrert

Her blottstiller PST sin egen mangelfullhet. De er ikke på høyden. Det skjer en radikalisering de ikke vet om. Men hvorfor konstaterer de da at miljøene er svekket?

Er det noen sammenheng mellom den manglende viljen til å gjøre noe med jihadist-predikanter og en økende radikalisering?

Ut fra hva vi får med oss skjer det en radikalisering ute blant unge muslimer som er mye bredere enn det vi så i Profetens Ummah. Den begynner i hjemmene, fortsetter i skolene og på fritidsaktiviteter, som møtet på Bryn. De unge møter ingen motstand. Islam Nets Fahad Qureshi inviteres av Lillestrøm politikammer til å foredra om hvordan man forebygger radikalisering.

Integrering med annerledes vri

Islamismen er gjort til en integrert del av det nye Norge.

Da blir det vanskelig å vite hvor man skal trekke grensen overfor en predikant som Chadlioui. Hvis norske myndigheter hadde trukket en skarp grense mot islamisme, og vist det ved utvisninger, lover og innreisenekt, ville situasjonen vært annerledes. Da ville PST og Benedicte Bjørnland hatt retningslinjer. I stedet besøker Erna Solberg Valhall og hilser en forsamling på 8.000 kjønnssegregerte. Hadde Solberg sagt noe, om respekt for kvinner, homofile, jøder, ville alle forstått signalet. Men Solberg gjorde ikke det.

Islamismen har fått et godkjentstempel i Norge, og det er det PST innretter seg etter.

De aksjonerer after the fact, etter at reven har bitt ihjel flere høner.

Men de gjør ikke noe for å hindre at han kommer inn.

Når det går opp for folk at de er hønene, kan det hende det skjer noe.

 

 

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/pst-ble-advart-for-is-mistenkt-predikant-kom-til-norge-1.13592602

http://www.pst.no/media/pressemeldinger/vurdering-av-trusselbildet-i-norge-(1)/

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/predikant-beskyldt-for-a-vaere-andelig-leder-for-is-celle-_-har-holdt-flere-foredrag-i-oslo-1.13587022

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂