Påtroppende politidirektør Benedicte Bjørnland tror på kunnskapsbestemt forebygging i kampen mot ekstremisme.

– Ekstremisme er ikke et stort problem i Norge. Samtidig kan en si at problemet er alvorlig fordi det er svært farlig, sa Bjørnland i sitt foredrag under torsdagens Samfunnssikkerhetskonferanse ved Universitetet i Stavanger.

Benedicte Bjørnland tar over som politidirektør 1. april etter å ha vært sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i drøyt seks år.

– 90 prosent av arbeidet i PST er forebyggende. Jeg kommer til å ta med meg mine erfaringer som PST-sjef inn i jobben som politidirektør. Jeg tror på kunnskapsbestemt forebygging, sier Bjørnland ifølge Stavanger Aftenblad.

I sitt foredrag viste hun til PST-studier basert på 109 personer i det høyreekstreme miljøet og 137 i ekstreme islamistiske miljøer i Norge. Studiene viser at det er store likheter mellom disse gruppene.

– Det viktigste vi gjør i kampen mot rekruttering til slike grupper er å dele kunnskap fra studiene med lokale myndigheter. Vi må vite hvem som er sårbare og vi må sette inn tiltak så tidlig som mulig, sier hun.

Under foredraget pekte Bjørnland på at norske myndigheter fanger opp statsborgere som har reist til konfliktområder for å krige, og at disse blir straffeforfulgt i Norge.

– Strenge straffer alene vinner ikke denne kampen. Høy strafferamme kan, slik jeg ser det, være et dilemma i det forebyggende arbeidet. Det er de som står nærmest som oftest fanger opp om sønnen eller datteren er i faresonen. Strenge straffer kan gjøre det vanskeligere for dem å ta kontakt med myndigheter. Vårt mål er imidlertid å nå disse personene allerede før det begås lovbrudd, sier den påtroppende politidirektøren.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.