Shoaib Sultan og Aftenposten/Dagsavisen later som om muslimer nå utsettes for det samme som venstresiden på 70-tallet: denne gang overvåking på religiøst grunnlag. Derfor forlanger de – med venstresiden som forbilde – innsyn i mappene.

Det får de ikke. Den ordningen var tidsavgrenset. Sier PST.

Det forhindrer ikke Shoaib Sultan å kjøre saken for hva den er verdt: muslimene er blitt krenket, og samfunnet skylder dem noe. Det må gi tillitserklæringer.

Sultans argumentasjon er rene tautologier, dvs. de er selvrefererende:

– At man overvåker folk som kan komme til å gjennomføre noe, har alle en forståelse for. Når det kommer frem at også andre blir overvåket, så reduserer det tilliten til overvåkingstjenesten, sier han.

Sultan snakker som om PST har en glasskule der man kan se hvem som vil gjennomføre noe og hvem som ikke vil. «Når også andre blir overvåket», sier Sultan. Hvilke andre? Hvordan skal PST vite forskjell på de farlige og de «andre»? Det finnes ingen oppskrift og Sultan bidrar heller ikke til opplysning. Tvert om spiller han på muslimers skepsis og motvilje til myndighetene.

Han var generalsekretær i Islamsk Råd Norge fra 2007 til 2010, og mener håndteringen av denne saken videre blir svært viktig.

– Hvis vi skal greie å bevare tilliten til de hemmelige tjenestene, blant muslimer eller ulike minoritetsgrupper, er det viktig at man har en skikkelig gjenomgang, og at praksis endres, sier Sultan.

– Det er viktig at politiske reaksjoner er slik at det ikke skapes et inntrykk av at reaksjonene hadde vært sterkere hvis det ikke var muslimer, men en annen gruppe som var blitt ulovlig overvåket.

«Hvis vi skal greie å bevare tilliten»… dette er å legge press på myndighetene på vegne av en hel gruppe. Venstresiden gjorde det og Shoaib Sultan gjør det samme på vegne av muslimer. Som medlem av Miljøpartiet tilhører han begge leire.

Aftenposten er med på å vinkle saken slik at den får karakter av overgrep.

VG som er noe mer edruelig, siterer EOS-utvalget på at overvåkingen av sentrale personer i de to miljøene var på sin plass:

«Det vil si at det var nødvending i forebyggende øyemed innenfor kontraterrorfeltet å danne seg et bilde av visse personer i miljøene», heter det i meldingen.

PST-sjef Benedicte Bjørnland forsøker å få frem at det ikke er noen klare skiller på holdninger og vilje til handling. Var det ikke det man snakket mye om etter 227/? fra ord til handling. Nå inntar man motsatt posisjon. Det er ingen opplagt sammenheng. Man later som det finnes vanntette skott.

«PST skal ikke, og har heller ikke noe behov for å følge med på personer på bakgrunn av ideologisk, politisk eller religiøs overbevisning alene. I arbeidet med å forebygge politisk motivert vold er imidlertid grensene noen ganger utydelige, og vi vil kunne gjøre feil. Når det skjer, iverksetter vi tiltak for å rette opp feilene, og forsøker å hindre at det skal skje igjen.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Reduserer-tilliten-til-PST-7184047.html
http://www.dagsavisen.no/samfunn/har-overvaket-muslim-er-ulovlig/
http://www.dagsavisen.no/samfunn/muslimer-far-ikke-se-mappa-si/