Det er en internasjonal domstol som må beskytte norske borgere mot egne myndigheters overvåkingstrang. Dette skriver Bergens Tidende (BT) på lederplass i dag.

Bakgrunnen er at både politiet og Forsvaret er i ferd med å tildeles nye og omfattende verktøy for å overvåke oss vanlige folk. Direktør Line Coll i Datatilsynet sier det blir «illusorisk» å opprettholde et privatliv overfor myndighetene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre gir klarsignal for den nye masseovervåkingen.

I 2011 var det EU-domstolen som satt en stopper for det omstridte Datalagringsdirektivet, som ble beskrevet som «et alvorlig inngrep i privatlivet».

Men de nye overvåkingstiltakene er enda verre.

Da kan all internettrafikk over landegrensene bli kopiert og gjennomgått. I praksis omfatter dette så godt som alt av e-poster, chatmeldinger og liknende. Alt som skrives på nettet skal også lagres.

Myndighetene vil samle enorme mengder posisjonsdata fra befolkningen.

Ap, Sp og Høyre er ansvarlig for at den norske stat utvikler et regime der overvåkingen ikke er avhengig av en godkjenning fra domstolene.

Dermed forsvinner sikkerhetsventilen som skal beskytte borgerne mot myndighetenes maktmisbruk. I et slikt tilfelle er det kun EU-domstolen som kan redde oss, og beskytte oss mot våre egne myndigheter, mener BT.

Det er vel ikke alle nordmenn som har lyst til å bli juridiske EU-medlemmer? Selv velger jeg å stå på mitt, og både mine antistatlige holdninger og min avsky for EU skal få leve videre. Vi kan tydeligvis ikke stole på noen myndigheter lenger.

PST frykter «antistatlige overbevisninger» og «pandemivold»

Reaksjoner

Heldigvis er det flere enn BT som reagerer.

Dersom PST gis myndighet til å overvåke og lagre alt innbyggerne gjør på internett, vil det utgjøre det største tilbakeslaget for personvernet og ytringsfriheten i moderne historie.

Dette skriver Per-Willy Amundsen og Ingvild Wetrhus Thorsvik i VG. At to stortingsrepresentanter fra FrP og Venstre står sammen om dette gir et snev av håp.

Det nyskapte radarparet reagerer på at PST får adgang til å overvåke lovlydige folk, og at det ikke er begrensninger når det gjelder barn og unge.

Alt du gjør på det åpne internett kan potensielt bli brukt mot deg i flere år senere.

I dagens woke-verden så vet vi hva dette betyr. Ingen aner hvilke ord som forbys om noen år. I min barndom var det helt vanlig å bruke ordet neger. I dag er du persona non grata hvis noen oppdager at du brukte dette ordet for tyve år siden.

Jeg har en homofil ungdomskamerat. Hver gang jeg snakket med ham på telefonen utover 90-tallet, pleide jeg alltid å spørre: Hvilke ord er lov å bruke om homser i dag? Det var selvsagt humoristisk ment, han var ikke en som lot seg krenke. Men slik har virkeligheten blitt.

Lovforslaget begrunnes med forebygging av terror. Resultatet av en slik overvåkning av hele befolkningen åpner for skremmende muligheter.

Men slik forslaget ser ut nå, vil det med ny teknologi være mulig å identifisere enkeltpersoner. Informasjonen vil senere kunne bli gjenstand for undersøkelser og straffeforfølgning fra PST.

Da folk på venstresiden ble overvåket av Politiets overvåkingstjeneste (POT), førte det til en stor skandale. Lund-kommisjonen ble oppnevnt 1. februar 1994 på bakgrunn av mange påstander om ulovlig overvåking av norske borgere etter 1945.

«Få se mappa mi» ble et uttrykk. Kravene ble etterfulgt, flere hundre personer fikk økonomisk erstatning for overgrepene til POT.

De utvidede fullmaktene regjeringen foreslår, vil kunne gjøre at alle norske borgere helt lovlig får en digital «mappe» på seg, som oppdateres hver gang man gjør noe på internett. Den vil være langt mer omfattende enn mappene på 70- og 80-tallet.

Dette vil gi en «tilnærmet ubegrenset mulighet til å kartlegge norske borgeres meninger, politisk ståsted, legning og helse», påpeker Datatilsynet.

Privatliv, ytringsfrihet, tankefrihet, informasjonsfrihet og personvernet er under angrep her, mener Amundsen og Thorsvik. Særlig fordi folk bruker langt mer tid på internett enn for noen tiår tilbake.

Overvåkning av internett vil kunne medføre at vi unngår å søke kunnskap eller delta i fellesskap fordi vi er usikre på hvordan vi blir oppfattet.

Loven åpner for at det man søker etter på internett kan overvåkes og lagres. Dette vil ha betydning for hvilke nettsider lettskremte mennesker våger seg inn på. Allerede i 2020 sa 16 prosent at de unnlot å delta i debatt  kommentarfelt eller på Facebook av frykt for politiet, PST eller etterretningstjenesten.

I tillegg kan vi overvåkes gjennom alle de «smarte» løsningene vi bruker i hjemmet, som kjøleskap, robotstøvsuger, TV og selvsagt mobiltelefon.

Denne nedkjølingen fører til at folk vegrer å uttrykke sin mening og søke etter informasjon på internett. Friheten blir til en illusjon når man frykter overvåkning i eget hjem. Myndighetene strammer inn kontrollen samtidig som de jobber knallhardt for å gjøre oss fattigere.

Kanskje det har en sammenheng? Kanskje våre pill råtne myndigheter frykter oss og hvordan vi vil reagere når vi våkner opp og oppdager at vi har blitt frastjålet alt vi en gang eide?

I dag har vi en viktig sikkerhetsventil i at politiet må ha godkjenning av en domstol, før man kan bruke skjult etterforskning og innhenting av informasjon.

Kun med begrunnet mistanke om utførte eller planlagte kriminelle handlinger kunne overvåkning skje. Det nye lovforslaget fjerner sikkerhetsventilen, og gir PST blankofullmakt. Høyre ser ikke ut til å bry seg noe særlig.

Det er ikke hver dag Frp og Venstre står alene sammen på borgerlig side i en så viktig og alvorlig sak.

Amundsen og Thorsvik mener at det er umulig å videreføre et velfungerende demokrati uten de frihetene som lovforslaget truer. Dette er nokså alvorlig, siden vårt såkalte demokrati langt på vei er desimert gjennom ufrivillig EU-tilknytning og økonomisk krigføring mot befolkningen gjennom det grønne skiftet.

PST og myndighetene utgjør nå en enda sterkere trussel for oss hardt pressede borgere.

Å søke etter sannhet og kunne gjøre opp sin egen mening og uttrykke den fritt er en forutsetning for ytringsfriheten. Men når du vet at menneskene som kontrollerer voldsmonopolet når som helst kan finne ut av alt du har sagt og gjort på internett flere år tilbake i tid, vil det legge både bevisste og ubevisste begrensinger på oss alle.

Argumentet er trygghet, men selv velger jeg frihet. Frihet er krevende, for det betyr at man må ta ansvar. Og tryggheten blir neppe bedre ved å overlate dette ansvaret til folk som Støre, Vedum, Solberg og PST.

Min konklusjon etter utallige skandaler og stadige kriser er enkel: Det er umulig å stole på disse folkene.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.