Det er flertall på Stortinget for at PST kan lagre alt som skjer på det åpne internettet.

– Et steg i retning av en politistat, sier lederen av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen fra FrP til Bergens Tidende.

Det er Høyre som i Stortinget nå sikrer flertall for forslaget om endringer i Politiregisterloven som Ap-Sp-regjeringen la frem før jul.

Loven gir PST mulighet til å overvåke, lagre og analysere store mengder åpen og tilgjengelig informasjon på internett.

Dette kan de bruke til å lage analyser og etterretningsvurderinger, selv om hver enkelt opplysning isolert sett ikke er nødvendig for dette formålet, skriver NRK.

I lovforslaget som det nå er flertall for, så heter det at PST «skal utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale tryggingsinteresser».

Både FrP, Venstre og SV er kritiske.

PST likestiller fortsatt terrortrusselen fra islamister og høyreekstreme

Amundsen går lengst, og mener at mars 2023 blir måneden da Stortinget avvikler retten til privatliv.

– Det skjer uten en grundig utredning og uten en offentlig debatt. Befolkningen vet ikke hva som er i ferd med å skje, sier han.

Komiteens flertall (Ap, Høyre og Sp) viser til at de foreslåtte lovendringene vil styrke PSTs muligheter til å følge med på ekstremistiske digitale nettverk.

PST mener at terrortrusselen de kommende årene i hovedsak vil komme fra enkeltpersoner med tilknytting til slike nettverk.

Mindretallet (FrP, SV og Venstre) viser på sin side til at forslaget fra regjeringen innebærer en nærmest grenseløs mulighet for innsamling av opplysninger fra åpne kilder om norske borgeres aktivitet på internett.

Etter en høringsrunde er lagringstiden redusert fra 15 til 5 år, men med mulighet til å forlenge til 15 år.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.