Et flertall fra Ap, Sp og SV går imot å utrede kjernekraft i Norge frem mot 2050. Forslagene fra Høyre og FrP om henholdsvis å utrede atomkraft og om opprettelse av en kjernekraftmyndighet vil begge falle. Med det ligger alt til rette for mer havvind og fortsatt dyrere kraft.

De to tidligere regjeringspartiene hadde hvert sitt forslag, men den midlertidige innstillingen fra komiteen viser at begge faller, til tross for delvis støtte fra både Rødt, KrF, MDG og Venstre sikrer dagens regjeringspartier, med budsjettpartner SV, flertall for det som legger til rette for enda mer havvind.

  • Høyre: Norge bør ta en aktiv rolle i den internasjonale utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium. Det bør utredes hvilke behov Norge har for kjernekraft frem mot 2050. Det bør vurderes om Norge skal melde inn EUs forskningsprogram EuroFusion.
  • Frp: Det bør settes av forskningsmidler slik at Norge kan ta en aktiv rolle innen kjernekraft. En kartlegging av norske thorium-forekomster må igangsettes, og det bør opprettes en norsk kjernekraftmyndighet. Utrede mulighetene for saltsmeltereaktorer og små modulære reaktorer. (Europower)

Regjeringspartiene fikk med seg Venstre og SV på følgende merknader:

– Det er i dag ikke aktuelt å bygge konvensjonelle kjernekraftverk i Norge. Såkalte små modulære kjernekraftverk vil ikke være kommersielt tilgjengelige tidsnok til å kunne dekke opp en viktig del av det økte norske kraftbehovet innen 2030, skriver de.

De viser til at Norge ikke har kompetanse innen bruk av kjernekraft som en del av kraftforsyningen.

– Andre land står derfor nærmere til å kunne utvikle teknologien bak små modulære kjernekraftverk, skriver de.

Ap og Sp poengterer at frem mot 2030 må det satses på de energiteknologiene som raskest kan bidra med ny kraftproduksjon. (Europower)

Med det ligger alt til rette for mer havvind, for å sikre at Norge beholder posisjonen som ‘Europas batteri‘.

NVE-sjefen: – Havvind i Norge er ikke lønnsomt

Tommelen ned også for thorium

Høyre, KrF og FrP fremmet også et forslag om å utrede mulighetene for bruk av thorium, som Norge har store forekomster av.

«Stortinget ber regjeringen oppdatere kartleggingen av thorium-forekomster i Norge og presentere en analyse av om thorium kan utvinnes lønnsomt i Norge, med forslag til hvordan det kan gjennomføres.» (Midlertidig innstilling)

Rødt var ikke med på å fremme dette forslaget, men i motsetning til Ap, SP, SV og Venstre, støttet de forslaget.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at det foregår en omfattende debatt om forskning på ny kjernekraft. Kjernekraft med thorium virker til å ha potensial for å gi oss den sikkerheten vi trenger hvis vi skal utnytte kjernekraft som energikilde. Det trengs fremdeles mye forskning på feltet, og det bør Norge bidra til. (Midlertidig innstilling)

Samling om havvind

Høyre og Frp prøvde å få med seg flertallet på at Norges kraftproduksjon ikke bare trenger å økes frem mot 2030, men også mot 2050.

– Energipolitikken må svare både på kortsiktige og langsiktige behov. Satsing på fornybar kraft på kort sikt bør ikke utelukke mulighetene for å utrede behov Norge eventuelt har for kjernekraft på lengre sikt, skriver de.

Innstillingen viser at Høyre og Frp fikk med seg alle de andre opposisjonspartiene på følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen frem mot 2050.»

Men nei, i samarbeid med SV avviser regjeringspartiene dette forslaget også.

Joda, alle de tre partiene skriver at de er opptatt av å følge med på utviklingen, men at det ikke skal satses på kjernekraft i Norge nå.

– Atomkraft vil på kort sikt uansett ikke spille noen rolle i arbeidet med å kutte norske utslipp. Både fordi vi mangler kompetanse og fordi det vil ta altfor lang tid å utvikle den nye typen atomkraft, skriver SV.

Til slutt er det ulike flertall som stemmer ned to kjernekraft-forslagene. Når det skal voteres i salen kommer Ap, Sp, SV og MDG til å stemme ned Høyre-forslaget.

Når det skal voteres over Frp-forslaget vil i tillegg Høyre (!) og Vestre stemme imot. (Europower)

Hele den (midlertidige) innstillingen fra energi- og miljøkomiteen kan leses her.

Stortinget avviser kjernekraft i Norge (Europower)

Is Nuclear Returning Too Fast or Too Slow? (The New Atlantis)

Les også:

Ap uten kraft i kjernekraftdebatten

Dansk havvind på vent etter skrekkår i 2022

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.