Arbeiderpartiet sendte sin tidligere nestleder Hadia Tajik til NRK Debatten tirsdag kveld. For Arbeiderpartiet og de klimagale på Stortinget var det et nederlag. Hun ble overskygget av to unge akademikere fra NTNU som anskueliggjorde hvor mye naturødeleggelser som vil følge dersom ikke Norge snarest satser på regulerbar kraft, ikke sol og vind.

Fredrik Solvang hadde satt sammen et interessant panel. Etter en instruktiv innledning rundt temaet ga Solvang ordet til Sunniva Rose, som selv har en PhD i nukleær fysikk, og som nå, til sin store glede, endelig har fått en jobb der hun «kan gjøre en innsats for å redde verden», nemlig som informasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS.

Rose gjorde en god figur, ikke minst i sparringen om sikkerhet med og mot Ole Christen Reistad, avd.leder ved Institutt for energiteknikk (IFE). At Reistad ble titulert (supret) som avd.leder for miljøsikkerhet og strålevern ved IFE, synes merkelig, all den tid han på instituttets egne sider står oppført som avdelingsleder, med radiofarmasi som spesialfelt. At han også, om enn indirekte, har bindinger til andre aktører i fornybarbransjen gjennom sin posisjon som varamedlem til styret i Alias Invest AS, ble det ikke opplyst om.

Men debattens vinnere var uten tvil to forskere, begge uteksaminert fra NTNU, og som begge har en mer solid bakgrunn for egne meninger enn Aftenposten og/eller de aller fleste politikere.

Den første vi stiltet bekjentskap med, var Jonas Kristiansen Nøland, førsteamanuensis i elektrisk kraft. Hans innledende argument for kjernekraft (kan sees her) var at Norge trenger kjernekraft fordi vi har vannkraft!

Først til den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, som inntil hun måtte trekke seg fra den jobben, var sett på som det mest lovende og kraftfulle politiske talentet i Arbeiderpartiet. Da Solvang spurte henne hva Arbeiderpartiet mener, var det lite kraft og enda mindre talent å spore. Akkurat som sin partileder, statsminister Gahr Støre, og hans nåværende, kraftløse ministre, kom svaret som på autopilot. Der og da sendte Tajik sitt parti videre nedover på meningsmålingene.

– Arbeiderpartiet og regjeringa jobber kvar dag med å løysa problemene knytta til energi, og med å finne alternative løysingar på kraftkrisa Norge står oppe i. Men atomkraft er ikkje ikkje blant dei alternativa, svarte hun, friskt etter min hukommelse.

Vil dere ha hele hennes første svar, kan det sees her.

Der og da koblet seg hun fra hele debatten, og denne – i denne sammenheng noget forutinntatte – seer og kommentator, lurte straks på hvilket PR-geni som hadde sendt henne ut i energikrigen på vegne av Arbeiderpartiet. Kan det virkelig være slik at Arbeiderpartiets nåværende ledelse, ledsaget av McKinsey-Toner, tror at partiets troverdighet, og da bare ikke i strømsaken, kan gjenreises ved at reiseregnings-Tajik på ny gjeninnsettes i partiledelsen?!

Langt bedre gikk det med FrPs energipolitiske talsmann Marius Arion Nilsen, som presenterte FrPs nytenkte holdning til kjernekraft.

– Det må utredes, fort, sa Nilsen, og lot seg ikke lokke av Fredrik Solvang til å si at partiet var for kjernekraft, nå.

Nilsen sto fast på at FrP mener det er nødvendig å utrede alle sider av teknologien, særlig den siste generasjonen av små og modulære reaktorer (SMR), og varslet at partiet ville fremme et forslag om dette på Stortinget i neste uke.

– Og det kan dere vel ikke være imot? spurte han direkte henvendt til Hadia Tajik, som ikke evnet å gi et klart svar på dét heller.

Mot slutten av sendingen tok Solvang først en prat med Arbeiderpartiets ordfører i Aure kommune, Hanne Berit Brekken. Aure kommune er som kjent hjemkommunen til Tjeldbergodden, som i tillegg til å være ilandføringsanlegg for gass, også har den største metanol-fabrikken i Europa.

Brekken hadde (i motsetning til Tajik) lest seg opp på kjernekraft, og hun viste også at hun forstår at Aure og landet ikke er tjent med mer uregulerbar kraft, altså sol og vind.

Så ble professor ved NTNUs Institutt for havromsstudier og byggteknikk, Jan Emblemsvåg, tatt inn på link fra studio i Ålesund. Han holder nå på med å utrede bruken av kjernekraft om bord på supertankere og andre store båter som for eksempel cruiseskip.

På sin Facebook-side skriver han onsdag følgende:

Jeg fikk ikke fullført mitt siste argument, men enkelt fortalt er det at når deep sea-flåten vil trenge 2 x EU kraftproduksjonen, som tilsvarer 2 % av globale utslipp, så vil en 50 % reduksjon, som Paris-avtalen krever, være mildt talt vanskelig og fullstendig science fiction dersom vi skal gå til verks med de minst energitette energikildene som fins.

Sammen klarte Sunniva Rose, Jonas Kristiansen Nøland og Jan Emblemsvåg å punktere skremselspropagandaen fra CO2-forgiftede svovelpredikanter i Storting og styringsverk.

Uansett hvor mye de, sammen med NHO og LO-ledelsen, nå vil bruke Dagsrevyen og andre hovedstrømsmedier for å hjernevaske befolkningen til å tro på løgnene om at den norske strømkrisen kan løses av at vi bygger ned norsk land og hav med vindturbiner, vil de feile.

Som mange lesere av denne publikasjonen vet, kunne kraftkrisen vært løst hvis Norge sa opp ACER-avtalen.

Dén var ikke noe tema i tirsdagens debatt, men en dag kommer nok også den debatten opp til overflaten.

Vi i Document finner ofte grunn til å kritisere NRK, men med Debatten tirsdag klarte Fredrik Solvang å gjenreise noe av troen på behovet for en (relativt) reklamefri statskringkaster. Vi gir terningkast seks til programmet og flere av deltakerne som på hvert sitt vis bidro til en ytterligere nedsmeltning av den klimafiendtlige politikken som Arbeiderpartiet står i bresjen for, sammen med Høyre, Venstre og MDG.

Kjernekraft vil komme, også i Norge, selv om Arbeiderpartiet ved Tajik fremstår som uten både kjerne og kraft.

NRK Debatten: Vil satse på atomkraft i Norge

Les også:

Ap på glid – muligens

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.