Det er nå på tide å innse at lavere strømpris på normalt nivå bare er en drøm. Det må nå begynne å gå opp for folk at Arbeiderpartiet ikke kommer til å gjøre noe med strømprisene med mindre grunnplanets krav om ny energipolitikk får gjennomslag på landsmøtet i mai. Høyre vil heller ikke endre strømpolitikken – om dette partiet igjen kommer til makten.

Saken er den at stortingsflertallet, anført av Høyre og Arbeiderpartiet, har omgjort norsk arvesølv til europeisk felleseie. En enestående ressurs som har vært under nasjonal kontroll helt siden konsesjonslovene ble innført for over 100 år siden, er ikke lenger underlagt folkets råderett gjennom folkevalgte organer, men overlatt til internasjonale børser.

Ap fikk folkets oppdrag ved valget for 16 måneder siden til å danne regjering. «Nå er det vanlige folks tur», ble det sagt – da i angivelig motsetning til Erna Solbergs regjering. Så viser det seg at Ap/Sp-regjeringen fører samme energipolitikk som forgjengeren, med den følge at stadig flere «vanlige folk» ikke mestrer sitt livsopphold med sin egen inntekt. Det ble i stedet «vanlige folks tur» til å betale strømregninger folk aldri kunne drømt om tidligere.

Det norske folk har i to avstemninger sagt nei til EU. Likevel oppfører Ap-ledelsen seg som om vi er med. Da Alternativ Energikommisjon under ledelse av tidligere LO-leder Gerd Liv Valla i fjor høst la frem en utredning om å utnytte det handlingsrommet som både EØS-avtalen og de norske reservasjonene overfor EUs energibyrå Acer åpner for, slo Jonas Gahr Støres EU-omsorg inn. Han gikk helt i politisk vranglås, og hans partifeller i utvalget fikk vite at de var illojale, uansvarlige, populister og nasjonalister. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk enda lenger og advarte sine medlemmer mot det hun kalte kraftnasjonalisme og høyreekstremisme. Altså: De som er i favør av nasjonal kontroll med en av landets viktigste ressurser, er ekstremister på ytterste høyre fløy.

Nå virker det imidlertid som mange både i Ap og LO har fått nok. Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener Norge må utfordre det handlingsrommet som EØS-avtalen gir. Han viser også til at store EU-land tar grep og mener den norske regjeringen er for passiv. 

Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger leder et partiutvalg som til landsmøtet skal komme med en innstilling om partiets energipolitikk. Hun deltok forleden på et møte i Nidaros Sosialdemokratiske Forum – partilaget i Trondheim som er vokst fra en håndfull medlemmer til over 3000 på et år. Besøket kan beskrives med et litt omskrevet ord fra Skriften: «Hun kom til sine egne – og de kjentes ved henne».

Nessa Nordtun fremholdt at partiutvalget var nedsatt «for å utvikle ny politikk». Hun erklærte at «Er det vilje, finner vi en vei». 

Det indre opprøret mot energipolitikken brer seg i Ap. Det vil ikke mangle på forslag til landsmøtet om kursendring. Det utvalget som Kari Nessa Nordtun leder, vil åpenbart også foreslå endret energipolitikk.

Spørsmålet er bare om grasrotreaksjonene leder til ny Ap-politikk. Vi er usikker på det. For Jonas Gahr Støre er forholdet til EU så viktig at ingen pris er for høy. I tidligere tider ville Ap-landsmøtet ikke ha gått mot partiledelsen. Situasjonen er annerledes nå. Gahr Støres status er svak, og han har ikke den posisjonen at landsmøtet kan dikteres. Han er milevis unna Einar Gerhardsens og Trygve Brattelis anseelse og gjennomslagskraft.

Partiets voksende upopularitet, inntørkende velgerflokk og et indre opprør under oppseiling, kan lede til at EU-omsorgen kan vike plass for det norske folks interesser.

 

 

 

Kjøp billetter til Document-møtet i Oslo den 26. januar her.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.