Bildet: Hvis man ikke ser forskjell på Melodi Grand Prix og politikk, har man et problem. I Melodi Grand Prix kan man tillate seg en gimmick. Conchita Wurst vant. Men EU-parlamentet trykker hen til sitt bryst. Wurst holdt konsert i EU-parlamentet 8. oktober for å kaste glans over rapporten om homofobi og seksuell diskriminering. Også EU kjører langs et spor hvor de ikke merker at de mangler fundamentering. De henger i løse luften. Foto: Yves Herman/Reuters/Scanpix.

Arbeiderpartiet legger mandag frem sitt nye partiprogram. Hvis man skal dømme etter medieoppslagene, satser partiet på tapersaker. Først ut var meldingen om skatteøkning med 15 milliarder kroner. Det har ikke slått an. Partiet faller hele 3,9 prosentpoeng på februarmålingen.

NRK åpnet med nyheten om at Arbeiderpartiet foreslår å innføre et tredje kjønn, «hen», i tillegg til biologiens han og hun. Dette er et stort skritt i «svensk» retning. Biologien er opphevet og kjønn gjort til et individuelt valg.

Dette er tanker som ikke er fremmede for avantgarden innen de politisk korrekte. De som mener at det er neste logiske skritt, hvis man skal være liberal og likestilt. Dagsrevyen har også hatt innslag om at «ekspertene» nå opererer med syv kjønn. Det er liten grunn til å tro at dette slår an blant folk. Obama satset sterkt på at LHBT skulle likestilles. Han gjorde det ved å kreve at skoler måtte akseptere at elevene gikk på de toaletter de følte tilsvarte deres opplevde kjønn. Da et par delstater protesterte, reagerte Obama med å true med frafall av føderal støtte.

Da forslaget om «hen» dukket opp i Sverige, ble det latterliggjort og tatt som tegn på at Sverige er blitt et ko-ko-land. Men PK-eliten i Sverige spøker ikke, og ordet er offisielt anerkjent.

Mye tyder likevel på at de som bruker det, har mistet bakkekontakten.

Når liberale velger å utfordre også biologisk kjønn, går de et skritt for langt. Det vinner ingen tilslutning. Hvordan AUF-leder Mani Hussaini kan få seg til å forsvare et slikt forslag, er uforståelig. Det er garantert en tapersak.

Det var AUF som først fremmet forslaget, og nå har man fått moderpartiet med på det. Hussaini mener det er å tilpasse seg virkeligheten.

– Hva innebærer det å få en juridisk mulighet til et tredje kjønn?

– Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet, og da må man tilpasse lovene til virkeligheten, og ikke omvendt.

Man kan kalle det ultraliberalisme eller frihet uten grenser. Mye tyder på at omslaget allerede har inntruffet. Har ikke Ap registrert det? Eller tror de det skal være mulig å reversere utviklingen ved bruk av skammekroken?

Man kan bare spekulere over hvordan Ap kan la seg forlede til å følge i svenskenes fotspor. Det tyder på at de ideologiske skylappene er for store.

Flere foreldre

Nestleder Hadia Tajik står frem i VG og sier partiet vil gå inn for at et barn kan ha flere enn to foreldre.

• «Av hensyn til barnets beste å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre».

• «Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette».

Tajik møter VG sammen med stortingsrepresentant Annette Trettebergstuen, som har vært medlem av programkomiteen. Trettebergstuen er lesbisk og har stått frem og fortalt at hun venter barn med en homofil venn.

Forslaget vil altså være skreddersydd til hennes behov. Er det klokt av Ap å blande private forhold og partiprogrammer?

Tajik kaller «flere foreldre» en «gammel kampsak». Det virker direkte latterlig. Men ikke på noe punkt blir hun utfordret av Eirik Mosveen. VG har selv hatt artikler som sier at kjønn er en sosial konstruksjon.

– Med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på dette området, sier Tajik til VG.

Foregangsland bør byttes ut med «land som har mistet kontakten med virkeligheten». Eller det som kalles Utopia eller Dystopia. De fleste vil oppfatte det slik at en liten minoritet – lesbiske og homofile søm ønsker å bli foreldre – fremmer forslag som tilfredsstiller deres behov.

Forslaget føyer seg inn i en rekke som sikter mot at voksne skal få tilfredsstilt sine behov på barnets bekostning.

Trettebergstuen snakker om «endrede familiemønstre». Det er i hovedsak snakk om et politisk snekkerverksted. Et kaos skapt av seksuelle minoriteter og en politisk elite som er ideologisk forblindet. Det spørs om dette tjener de seksuelle minoritetene på lang sikt.

– Vi er opptatt av å ha en familiepolitikk som tar innover seg at familiemønstrene er endret, og at barn lever i ulike familiekonstellasjoner i mye større grad enn før. Vi er opptatt av at barn sikres rettigheter, og at barns beste alltid må være førende for politikken, sier Trettebergstuen.

Konsekvensene av «flerforeldremodellen» vil åpne for at også muslimer med «rett» til flere koner vil kunne reise krav om likestilling. Hvis den ene får, hvorfor ikke den andre?

Tajik bygges opp av mediene til å bli Norges første flerkulturelle partileder og dermed statsministerkandidat. Med dette forslaget viser Tajik at det er langt igjen.

Hun snakker om økt trygghet og rettigheter for de facto flerforeldre. Hvor stort skal velferdsbudsjettet bli? Hvor mange skal man invitere til å snylte på trygdeordningene?

– En gammel kampsak for mange har vært at i tilfellene der et barn lever med tre eller fire likeverdige omsorgsforeldre, så bør det også være mulig å gi de foreldrene plikter og barnet rettigheter, sier hun.

– Det handler om ting som arverett, eller hvis en eller to av foreldrene faller fra. Det handler om å få tilgang til en del velferdsgoder som er viktige. I programmet har vi gått inn for at vi vil se på dette, og utrede i neste periode dersom vi vinner valget.

Vi vet allerede at flere grupper, som somaliere, skiller seg formelt for at mor skal oppnå større trygdeytelser. Hvis man innfører rett til at et barn kan ha flere foreldre, åpner man for det komplette kaos. Hvordan skal myndighetene kunne motbevise at barnet har tre foreldre som skal ha de samme velferdsgoder?

Norge går ideologisk i samme spor som Sverige. Farten er noe mindre, men vi beveger oss i samme retning.

Det er ikke en kurs som folk har sans for, og Ap vil få merke det til høsten.

Det meldes allerede om synkende oppslutning etter skatteforslaget. Ap går tilbake med 3,9 prosentpoeng. Det er dramatisk. Men partilederen vil ikke innrømme at det skyldes skatteforslaget.

«Jeg er varsom med å knytte enkeltsaker til målinger», skriver Støre i en epost til VG.

Jonas Gahr Støre er blitt vag og ullen i den senere tid. Han tør ikke snakke klart, enten det er om Trump, kvoteflyktninger eller Russland. Han er blitt en tåkefyrste.

Hvor lenge klarer mediene å holde ham under armene?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/ap-vil-at-barn-kan-faa-flere-foreldre/a/23916441/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/etter-stoeres-skatteplan-ap-faller-kraftig/a/23915356/

Arbeiderpartiet åpner for hen