Arbeiderpartiets familieutvalg har gått inn for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre.

Dagsavisen har møtt «Tonje», kjæresten hennes og deres to barn. «Tonje» sier de er stolt av familien og at de egentlig vil vise den frem. Men i Dagsavisens artikkel er navnene endret etter de involvertes ønske. De opplever fortsatt at de løper en risiko ved å ha organisert familien sin utenfor lovens rammer.

I følge Dagsavisen møtte «Julia» og «Tonje» hverandre i San Francisco i 2009, og begynte tidlig å snakke om at de ønsket å stifte familie. «Julia»s mannlige bestevenn «Matt» ville også bli forelder, og de tre landet på at de ønsket å få barn sammen. Mødrene har båret fram et barn hver, og lot etter avtale med «Matt» være å oppgi at han er far. Det måtte de gjøre for å sikre at de to som hverdagsforeldre fikk de nødvendige juridiske rettighetene knyttet til barna.

Til Dagsavisen sier «Tonje»:

– Dersom man er juridisk forelder til barnet sitt, tenker man ikke nødvendigvis så ofte over hvilke privilegier det gir, for barn og foreldre. Man kan reise med barnet sitt uten at noen må godkjenne det. Barnet har arverettigheter automatisk. Man har permisjonsrettigheter og kan være hjemme med sykt barn. Den juridiske rammen har bare plass til enten jeg og «Matt» som foreldre, jeg og «Julia», eller «Julia» og «Matt». Men vi er jo tre. Derfor er det så viktig at noen av våre folkevalgte nå tenker nytt.

Arbeiderpartiets familieutvalg har derfor gått inn for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre, og leder for Arbeiderpartiets familieutvalg, Martin Henriksen, sier til Dagsavisen:

– Vi er klar over at dette er kontroversielt. Men det vi nå foreslår er at barnas reelle foreldre faktisk skal anerkjennes som det – foreldre. Tida jobber for dette, akkurat som andre tabu har falt de siste tiårene.

Utvalget har ikke satt en grense for hvor mange som skal kunne bli juridiske foreldre.

Martinsen sier videre:

– Men dette vil nok ikke være en problemstilling. En kommer ikke i en situasjon der det er aktuelt for barnet å ha seks foreldre. Vi går ikke inn for bigami. Dette er gjerne snakk om to homofile foreldre som blir foreldre sammen med andre. Målet er å gi trygge rammer til familier som finnes i dag.

Han har full støtte fra familie- og likestillingspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen.

– Vi må legge til rette for at planlagte barnefamilier med mer enn to foreldre med en juridisk tilknytning til barnet eller barnets foreldre, får en god start. Å la permisjonen deles mellom dem som skal være foreldre kan bidra til det.

 

Krf reagerer sterkt på forslaget, og Dagrun Eriksen sier til Dagsavisen at forslaget reiser så mange etiske problemstillinger at hun lurer på om det er helt gjennomtenkt. Selv ser hun flere betenkelige problemstillinger.

Hvilke konsekvenser får det å ikke ha noen begrensninger på hvem som kan være juridiske foreldre? Skal en sekt kunne ha foreldreansvar for et barn, med de plikter og rettigheter som medfølger? Ap har også åpnet for eggdonasjon. Kan vi se for oss at både eggdonor, sæddonor, surrogatmor og et homofilt par kan være foreldre til et barn.

Det er interessant å legge merke til argumentasjonen fra Arbeiderpartiets Martin Henriksen. Han legger vekt på at «tiden jobber for dette, akkurat som andre tabu har falt». Samtidig som han hevder at de ikke går inn for bigami. Men hva vet Martinsen om hvilke tabuer som står for fall? Vi har sett hvordan mangelen på et absolutt moralsk fundament har ført til at mange aksepterer barnebruder. Hvorfor er bigami verre? Martin Henriksen vil aldri kunne svare på det, alt vi vet, er at med dagens politikere og dagens moralske relativisme, er alt mulig.

 

Les også

-
-
-
-
-
-