Nytt

Arbeiderpartiet vil være i forkant. Mandag la de ut sitt forslag til partiprogram – «Alle skal med».  I det fremlagte forslaget leser vi at Arbeiderpartiet vil vurdere å innføre en tredje kjønnskategori. To juridiske foreldre er kanskje heller ikke nok, mener Arbeiderpartiet:

Av hensyn til barnets beste vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre

Tajik er begeistret for forslagene:

– Med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på dette området, sier Tajik til VG.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen sier at dette handler om familiepolitikk som «tar innover seg at familiemønstrene er endret»:

– Dette er ikke en «homosak», selv om det lett ser sånn ut. Det kan også gjelde i tilfeller med steforeldre, fosterforeldre og fosterbarn, påpeker Trettebergstuen.

Men velgerne er ikke like begeistret som Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter. Flertallet er faktisk negative både til «hen» og flere juridiske foreldre. Scanfact har gjort en undersøkelse for VG:

• 46,3 prosent er negative til å innføre en tredje kjønnskategori, kalt hen, i lovverket. 32,2 prosent er positive og 21,5 prosent vet ikke.

• 44,8 prosent er negative til at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre. Bare 24,1 prosent er positive, og 31,1 prosent vet ikke.

Ap understreker at de ikke foreslår å innføre flere foreldre og et tredje kjønn, de vil bare utrede det, skriver VG. Men all innføring av nye lover begynner med utredninger. Og Arbeiderpartiet vil ligge i forkant. Langt foran sine egne velgere. Meningsmålingene viser da også at velgerne detter av lasset underveis. Oppslutningen om Ap har vært jevnt synkende det siste halvåret.