Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, har bedt Justisdepartementet om adgang til å overvåke meninger på nettet, skriver VG.

Ifølge gjeldende instruks har politiet ikke adgang til å lagre opplysninger om folks meninger. Det kan det nå bli en slutt på. Målet er å forhindre nye terroraksjoner.

Ifølge kilder i regjeringssystemet ønsker sikkerhetstjenesten å starte med mer systematisk kartlegging og registrering av hatefulle ytringer på internett.

Det er nødvendig, mener PST, for å avsløre mulige intensjoner før noen er i stand til å gjennomføre terror.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST bekrefter at de har bedt om lovendringer:

– PST har sendt over et omfattende brev med forslag til endringer i terrorlovgivning og metodebruk. Vi har også sendt et brev om barrierene mellom PST og Forsvarets etterretningstjeneste, sier Hugubakken.

VGs Alf Bjarne Johnsen og Hans Henrik Torgersen bruker uttrykket «hatefulle ytringer», som om det skulle være selvforklarende. Men foreligger det en definisjon på hva som er hatefulle ytringer? Det vil komme an på øynene som ser.

Oppslaget tyder på at PST vil ha adgang til å lagre opplysninger om mennesker med sterke meninger om feks. muslimer og det flerkulturelle samfunn. Men vil samme overvåking gjelde feks. muslimsk ekstremisme? Eller antisemittisme?

PST-sjef Janne Kristiansen holdt sist uke et foredrag i Oslo Militære Samfund som viser at hun har motforestillinger og ser betenkelighetene.

«Hvor mange må en rette en omfattende, dyptpløyende og langvarig overvåkning mot, for å finne den ene som faktisk kan utgjøre en trussel?

Og hvor mange uskyldige vil akseptere å bli gjort til gjenstand for overvåkning, kontroll, konfrontasjon og eventuelt avhør, uten å føle seg trakassert?»

Da Datalagringsdirektivet skulle vedtas var det massiv motstand fra pressen og politikere. Den motstanden har i det store og hele opphørt etter 22/7, fordi målet nå er høyresiden.

Skulle en kartlegging rette seg mot høyresiden, eller bli oppfattet slik, kan det i seg selv bidra til en følelse av forutrettethet og forskjellsbehandling. Det er nok PST og Kristiansen klar over, men mange på venstresiden ser ikke noe slikt problem. De synes snarere det er OK.

PST ber om nye terrorlover