PST frykter «antistatlige overbevisninger» og «pandemivold»

PST la i dag fram sin årlige nasjonale trusselvurdering. De bemerket blant annet en økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger. Trusselbildet preges ifølge PST også av konspirasjonsteorier om korona.