Irans regime forsøker å hindre enhver opposisjon i Europa. En NRK-reportasje viser at det iranske regimets overvåkning også foregår i Norge, hvor asylsøkere er blitt forsøkt vervet for å drive slik overvåking.

Ved Kasper asylmottak i Moss skal asylsøkere fra Iran og Afghanistan fått gratis SIM-kort og tilbud om hjelp med asylsøknaden sin fra en mann som jobber for iranske myndigheter i Norge:

En iransk asylsøker som NRK har vært i kontakt med, var en av dem som gikk i fellen, og som nå vil fortelle sin historie. Han fikk et tilbud det var vanskelig å si nei til:

– De tilbød seg å gi meg kontanter og betale advokatutgifter. De sa at hvis jeg ikke får asyl, så kunne de sende meg til et annet land for å søke asyl der. I et av møtene ga de meg utstyr for å gjøre lydopptak, sier han til NRK.

Som motytelse ble han bedt om å ta skjulte lydopptak fra møter den iranske opposisjonen hadde i Norge. Han skulle også kartlegge hvilke personer som hadde viktige roller i den iranske opposisjonen i Norge.

Mannen mener det er den iranske ambassaden sto bak forsøket på å få ham til å drive ulovlig avlytting. Særlig skulle den avhoppede iranske diplomaten ved den iranske ambassaden, Mohammad Reza Heydari, overvåkes, skriver Tormod Strand.

Heydari bekrefter at Iran driver omfattende overvåking av den iranske opposisjonen i Norge. I følge Heydari har det iranske regimet styrket overvåkningen for å forhindre at en politisk opposisjon etablerer seg i andre land etter gjenvalget av president Ahmadinejad i 2009:

– De aktivitetene som Iran gjør via sine ambassader, er at de går til personer som har økonomiske eller psykiske problemer fordi de ikke kan reise til Iran. En annen metode er at de – via andre personer som er i kontakt med ambassaden – kartlegger dem og oppretter kontakt med dem. De bruker dem til å gjennomføre sine mål, som er å skape splittelse og konfllikt mellom grupper i Norge, sier han.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er kjent med problemet med såkalt flyktningespionasje:

Etter det NRK kjenner til er PST spesielt oppmerksomme på Irans flyktningespionasje.

– Det er viktig for meg at det norske samfunnet får vite om dette, sier asylsøkeren NRK har snakket med.

NRK har kontaktet den iranske ambassaden i Oslo i forbindelse med saken. De ønsker ikke å kommentere innholdet i reportasjen på nåværende tidspunkt.

NRK: Slik overvåker Iran i Norge