I ARS’ rapport Høyreekstremisme i Norge (2012) anbefaler ARS’ Shoaib Sultan og Rune Berglund Steen at PST gis anledning til å registrere personer utelukkende av den grunn at de er medlem av et parti som Demokratene.

Her er fra rapportens side 28, under kapitlet «Aktuelle tiltak»:

Vi anbefaler at PST må ha adgang til å registrere personer som gjør følgende:
• Ytrer seg hatefullt/rasistisk overfor individer eller grupper basert på deres etniske, religiøse eller politiske tilhørighet, eller som fremsetter konspiratoriske teorier om slike grupper.
• Frekventerer websider av en nynazistisk eller på annet vis åpenbart høyreekstrem karakter. Eksempler vil være nordisk.nu og stormfront.org.
• Deltar i organisasjoner/partier som har en høyreekstrem/hatefull identitet, eller i aktivitetene til slike organisasjoner. Eksempler vil være Norwegian Defence League (NDL), Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og Demokratene.

I forbindelse med at EOS-utvalget har kritisert at enkelte personer i muslimske miljøer har vært registrert i strid med PST-instruksen § 15, som forøvrig ikke skiller mellom politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, sier Sultan:

– At man overvåker folk som kan komme til å gjennomføre noe, har alle en forståelse for. Når det kommer frem at også andre blir overvåket, så reduserer det tilliten til overvåkingstjenesten

– Vi husker at Holme gikk ut for flere år siden og sa at det ikke forekommer overvåking på dette grunnlaget. Det skaper ingen god følelse at det viser seg at det likevel har foregått. Det er veldig uheldig.

Man kan argumentere for eller mot at sikkerhetsmyndighetene skal ha anledning til å drive profiling på politisk eller religiøst grunnlag. Begge deler er aktverdige standpunkter.

Men kan Sultan bestemme seg for et av dem?